Mobiele menu

Implementatie interventie Leer te durven, preventie angst bij kinderen

Projectomschrijving

Doel

Angst bij kinderen komt vaak voor. Vanwege de negatieve gevolgen van angststoornissen is de preventie en behandeling van angststoornissen belangrijk. De meest gebruikte en tevens best onderzochte preventieve behandeling voor angststoornissen is de cognitieve gedragstherapie (CGT). Dit project bouwt voort op een eerder ZonMw project, waarin twee preventieve angst interventies zijn onderzocht. Voortkomend uit dit project kwam de interventie Leer te Durven! Het huidige project heeft als doel Leer te Durven! te implementeren. Leer te Durven! is een interventie ter preventie van angst bij kinderen, met goede effecten, die gebruik maakt van CGT en zich richt op coping, weerbaarheid en assertiviteit. De interventie wordt echter nog weinig ingezet.  Het doel van dit project is om Leer te Durven! landelijk te implementeren, geïnitieerd vanuit drie grote gemeenten (Den Haag, Amsterdam en Rotterdam) en vijf praktijkinstellingen.

Aanpak en verwachte opbrengst

Hiervoor zullen we meer bekendheid aan de interventie geven (doel 1) en een trainingsaanbod aanbieden zodat beroepsbeoefenaars over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om de interventie uit te voeren in de praktijk (doel 2). Voor doel 1 wordt een artikel geschreven voor een Nederlandstalig vaktijdschrift. Voor doel 2 zullen we eerst een proefimplementatie uitvoeren, waarin een training wordt ontwikkeld die in een Train-de-trainers model wordt aangeboden. Hiermee zijn de randvoorwaarden voor beroepsbeoefenaars aanwezig om de interventie goed uit te kunnen voeren. Vervolgens bieden we Leer te Durven! aan op landelijk niveau.

Producten van ZonMw

Lees meer over dit project in het artikel Interventie ‘Leer te durven!' leert kinderen om te gaan met angst, in onze artikelenreeks Zo benutten we resultaten en opbrengsten beter in de praktijk.

Producten

Titel: Interview met Tirzhano voor de Jong010 krant
Titel: Interview met Jihainy voor de Jong010 krant

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Angst bij kinderen komt vaak voor. Vanwege de negatieve gevolgen van angststoornissen is de preventie en behandeling van angststoornissen belangrijk. De meest gebruikte en tevens best onderzochte (preventieve) behandeling voor angststoornissen is de cognitieve gedragstherapie (CGT). Leer te Durven! is een dergelijke interventie ter preventie van angst bij kinderen, met goede effecten. De interventie wordt echter nog weinig toegepast. Het doel van het project is om Leer te Durven! landelijk te implementeren. Hiervoor zullen we:1) meer bekendheid aan de interventie geven en 2) een trainingsaanbod aanbieden zodat beroepsbeoefenaars over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om de interventie uit te voeren in de praktijk. Voor doel 1 wordt een artikel geschreven voor een Nederlandstalig vaktijdschrift. Voor doel 2 zullen we eerst een proefimplementatie uitvoeren, waarin een training wordt ontwikkeld die in een Train-de-trainers model wordt aangeboden. Hiermee zijn de randvoorwaarden voor beroepsbeoefenaars aanwezig om de interventie goed uit te kunnen voeren. Vervolgens bieden we Leer te Durven! aan op landelijk niveau. De projectgroep bestaat uit het Samenwerkingsverband Preventie Angst bij Kinderen’. Deze bestaat uit a) beleidsambtenaren van gemeenten Rotterdam, Den Haag en Amsterdam (GGD); b) vijf praktijkinstellingen c) onderzoekers/ontwikkelaars. Hiermee is een goed draagvlak aanwezig. De producten van het implementatie project zijn: - Artikelen in Nederlands vaktijdschrift (over voorgaand traject en dit project) - Presentaties op congressen (bijv. Zorg voor de Jeugd en VGCT) - Opname van de interventie in de databank effectieve jeugdinterventies van het NJi - Train-de-Trainer training - Voortvloeiend uit (maar waarschijnlijk na afloop van) het project: een doorontwikkelde versie van de interventie Leer te Durven! (Werkboek en Trainershandleiding), voor bijv. uitbreiding leeftijd (6-8 jaar) en/of LVB.

Kenmerken

Projectnummer:
555001010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A.S. Sijbenga
Verantwoordelijke organisatie:
Parnassia Bavo Groep Zorgservice