Mobiele menu

Implementatie leefstijlscoaching 1e lijnsfysiotherapie praktijk

Projectomschrijving

Soms herstellen patiënten niet goed tijdens een fysiotherapie traject. Dit komt omdat er een aantal gezondheidsrisico’s zoals bv. overgewicht, passieve leefstijl, stress of slecht slapen niet voldoende aandacht krijgt. Een fysiotherapeut is continu op zoek naar de beste behandeling met aandacht voor preventie.

In dit project willen we Eten, Bewegen, Stress en Slaap een plek binnen de behandeling geven. Dit heet “Het Gezonde Leven” leefstijl coaching:
De coaching bestaat uit 4 pijlers:
1. Een check via online vragenlijsten.
2. Testen op het gebied van Bewegen, Eten, Stress en Slaap.
3. Advies op maat.
4. Coaching en/of begeleiding door middel van verschillende programma’s.

Door “Het Gezonde Leven” aan te bieden aan de patiënten verwachten we dat de patiënt sneller herstelt en ook actiever wordt in het dagelijkse leven.

Het doel is dat de praktijk binnen 4 maanden 30 “Het Gezonde Leven” trajecten heeft uitgevoerd.

Producten

Titel: Implementatie van Het Gezonde Leven in de fysiotherapiepraktijk
Auteur: Fysiotherapie Soestdijk

Verslagen


Eindverslag

Doordat wij op deze manier de kans hebben gekregen om een implementatie van een product met
een coach te doen, hebben wij een beter inzicht gekregen in hoe je producten op de markt brengt.
Dit kwam mede doordat je zelf soms praktijkblind bent door de coach zie je dingen waarop je op
kunt sturen. Want deze kijkt van buiten naar binnen dit is waardevol.
Tevens uiteraard ook nuttige tools om een project/product succesvol te maken

Samenvatting van de aanvraag

De hulpvraag a. Geef aan waar u tegenaan loopt bij de implementatie of opschaling van de zorginnovatie. ? Veel lichamelijke klachten ontstaan of blijven bestaan omdat gezondheidsaspecten (leefstijl), zoals bv. overgewicht, passieve leefstijl, veel stress en/of slecht slapen, niet voldoende meegenomen worden in de begeleiding van het fysiotherapeutisch traject. ? Naast de fysiotherapeutische behandeling is de fysiotherapeut nog onvoldoende in staat aandacht te besteden aan deze gezondheidsaspecten binnen/rondom zijn fysiotherapie begeleiding. ? De praktijkorganisatie heeft nog niet de juiste systeem/procesinrichting ontwikkeld om de implementatie van leefstijl binnen de begeleiding van de patiënt als succesvol te beschouwen. Hier heeft zij hulp van de coach bij nodig. Ook moet zij nog bepalen welke doelgroepen verder gespecificeerd kunnen worden om deze Het Gezonde Leven Module op toe te passen. ? Daarbij hoort dan ook dat de professionals meegenomen worden hoe deze inrichting hen helpt om in de dagelijkse werkwijzen leefstijl een goede plek te geven binnen hun begeleidsingstraject. Het doel is dan ook dat zij leefstijl ( Het Gezonde Leven coaching module) op de juiste wijze bij de juiste doelgroep gaan inzetten. ? Kan de coach helpen de juiste doelgroepen voor de Leefstijl Module Het Gezonde Leven verder te specificeren ? Kan de coach helpen de systemen/processen van de praktijk verder in te richten zodat dit ook makkelijk en goed te hanteren is voor de professional als de patiënt? ? Kan de coach helpen dat de fysiotherapeut dan ook dat leefstijl ( Het Gezonde Leven coaching Module) op de juiste wijze bij de juiste doelgroep gaan inzetten. b. Formuleer een concrete hulpvraag voor uw coach. Kan de coach mij helpen binnen onze organisatie fysiotherapie onze Het Gezonde Leven coaching module verder te implementeren voor de relevante doelgroepen? We willen voor de 40 plussers die in behandeling komen vanwege lichamelijke klachten, die ook gezondheidsgerelateerd zijn, stimuleren/leren om zelf beleid te maken op hun gezondheid op het gebied van bewegen, eten en stress/slapen. Na de begeleiding moet de Module Het Gezonde Leven ( bewegen, eten en stress/slapen) binnen de praktijk bij de professionals omarmt zijn en zijn de eerste 30 Het Gezonde Leven trajecten geïnitieerd. Dit betekent dan dat de implementatie gelukt is.

Kenmerken

Projectnummer:
838004007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Vos
Verantwoordelijke organisatie:
Fysiotherapie Soestdijk