Mobiele menu

Implementatie medicamenteuze behandeling van gemetastaseerd melanoom in Nederland

Samenvatting na afronding

De Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR) bevat uitgebreide informatie over de behandeling en het ziektebeloop van alle, inmiddels bijna 4000, patiënten bij wie vanaf juli 2012 de diagnose gemetastaseerd melanoom is gesteld. De introductie van nieuwe geneesmiddelen is vaak gericht op het melanoom, met name ten aanzien van immunotherapie, maar ook voor de zogenoemde targeted therapy. In 2012 ging het om ipilimumab en vemurafenib, inmiddels zijn er voor patiënten met deze aandoening zeven nieuwe – kostbare – medicijnen beschikbaar.

Resultaten

De DMTR laat zien welke betekenis deze geneesmiddelen in ‘real life’ hebben, of ze doelmatig worden ingezet en ook wat de kosten van deze behandelingen waren. Patiënten in Nederland hebben de nieuwe behandeling snel na registratie gekregen, de bijwerkingen zijn goed opgevangen. In de registratieperiode is de 2-jaars overleving toegenomen van 22% naar 44%.
 

Samenvatting bij start

Jaarlijks overlijden ca 800 mensen in Nederland aan de gevolgen van uitzaaiingen van een melanoom. In 2011 is het middel ipilimumab geregistreerd in 2012 volgde vemurafenib. Bij ipilimumab blijkt in een klein percentage van de gevallen de ziekte na vijf jaar nog onder controle te zijn. Helaas zijn beide middelen kostbaar en kunnen ook ernstige bijwerkingen hebben. De behandeling van patiënten met uitzaaiingen van melanomen wordt geconcentreerd in 13 ziekenhuizen in Nederland. Een register wordt aangelegd, waarin de resultaten van behandeling van alle patiënten met een gemetastaseerd melanoom worden vastgelegd. Hiermee kan over een aantal jaren beoordeeld worden of de resultaten van deze behandelingen zo goed zijn als nu lijkt. Daarnaast kunnen bijwerkingen beter worden geïnventariseerd en kan een schatting gemaakt worden van kosten die de gehele behandeling met zich meebrengt en uiteindelijk van de doelmatigheid van deze behandeling.

Meer informatie

Producten

Titel: The Dutch Melanoma Treatment Registry as blueprint for using registry data to improve health care decision making
Auteur: - Franken M, Leeneman B, Schouwenburg M et al.
Magazine: Value in Health
Titel: Improved survival in patients with advanced melanoma in real world clinical practice: First results of the Dutch Melanoma Treatment Registry. Value Health
Auteur: - Leeneman B, Franken MG, Jochems A et al.
Magazine: Value in Health
Titel: Improved survival with ipilimumab in patients with advanced melanoma in real World clinical practice: First results of the Dutch melanoma Treatment Registry.
Auteur: - Leeneman B, Franken MG, Jochems A et al.
Magazine: Value in Health
Titel: Quality Assurance in the care of patients with metastatic melanoma in the Netherlands
Auteur: - Jochems A, Schouwenburg MG, Leeneman et al
Magazine: European Journal of Cancer

Kenmerken

Projectnummer:
836002002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. ir. J.J.M. van der Hoeven
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc