Mobiele menu

Implementatie medicatiedispenser Laurens Thuiszorg

In onze wijkzorg maken wij sinds enige tijd gebruik van medicatiedispensers om de medicatieveiligheid en zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten. Onze eerste ervaring met deze zorg op afstand hebben we gedaan met de Medido medicatiedispenser, waarmee we veel strubbelingen hebben ervaren. De toestellen geven veel storingen, in sommige periodes wel oplopend tot 100 tot 120 storingen. We zien het nut en de noodzaak van dit soort toestellen, maar ervaren ook dat het niet goed functioneren tot ergernissen leidt bij onze medewerkers. Onder onze zorgverleners is een grote groep die aangeeft dat ze juist zorg willen geven en niet met de techniek aan de slag willen. Er heerst onder een deelgroep van onze medewerkers een angst voor verlies van eigen werkzaamheden. Kortom, onze opschaling heeft naast technische uitdagingen ook een cultuur- en gedragscomponent waarmee we rekening moeten houden. Voor deze uitdagingen zoeken wij hulp en advies van een coach.

Verslagen


Eindverslag

In onze wijkzorg maken wij sinds enige tijd gebruik van medicatiedispensers om de medicatieveiligheid en zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten. Onze eerste ervaring met deze zorg op afstand hebben we gedaan met de Medido medicatiedispenser, waarmee we veel strubbelingen hebben ervaren. De inzet van medicatiedispensers verhoogt de medicatieveiligheid en helpt ons om onze schaarse thuiszorgmedewerkers efficiënter in te zetten. Om dat ook echt te bereiken mag de introductie en opschaling van de nieuwe medicatiedispenser niet tot nieuwe problemen leiden. Omdat we een bestaand toestel vervangen staan we voor een grote uitdaging om tijdens de wisseling van het toestel de medicatie te vervangen en af te stemmen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002840
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
O. Keinhorst
Verantwoordelijke organisatie:
Laurens