Mobiele menu

Implementatie netwerkzorg postpartum hulpverlening

Projectomschrijving

Dit project legt de basis voor netwerkzorg in de hulpverlening aan ouders met een post-partumdepressie. Tien procent van de pas bevallen vrouwen ontwikkelt een post-partumdepressie. Ook mannen lopen na de geboorte van een kind een verhoogd risico op depressie. De gevolgen zijn groot, voor ouders zelf en voor de ontwikkeling van hun baby. Op dit moment bestaat geen helder, eenduidig zorgpad voor ouders met psychische klachten na een bevalling waardoor zij vaak niet of te laat ondersteuning krijgen.
Door het implementeren van netwerkzorg in de post-partumhulpverlening, worden ouders beter en sneller geholpen. Zij herstellen daardoor sneller en de gevolgen voor de baby blijven beperkt.
In de periode 1-12-2021 tot 1-4-2022 ontwikkelt de bestaande werkgroep ‘Post-partumhulpverlening’ onder leiding van innovatiecoach Lienke Scheurwater een visie op deze netwerkzorg, met als doel deze in een later stadium landelijk te implementeren.

Producten

Titel: draaiboek netwerkzorg postpartum hulpverlening
Auteur: Z. Holtkamp, L. Scheurwater, A.M. Meulink

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Tien tot vijftien procent van de ouders krijgt na de geboorte van een kind een depressie of angststoornis. Dat heeft grote gevolgen, ook voor de ontwikkeling van de baby. De zorg voor prille ouders met psychische klachten is zeer versnipperd, daardoor slecht toegankelijk en niet altijd van goede kwaliteit. Door middel van een implementatiecoachingstraject willen aanvragers de netwerkzorg rond postpartum psychische klachten aanzienlijk verbeteren door het formuleren en implementeren van kwaliteitseisen, een kwaliteitskeurmerk, scholing en het vergroten van de vindbaarheid van zorgverleners voor zowel patienten als doorverwijzende instanties.

Kenmerken

Projectnummer:
838002976
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A.M. Meulink
Verantwoordelijke organisatie:
IMH Nederland