Mobiele menu

Implementatie noodzakelijke onderdelen over ouderen in de opleidingen Helpende zorg & welzijn, Verzorgende IG en Mbo-Verpleegkundige

In dit project worden door ROC's en belanghebbenden samen drie onderwijsservicedocumenten ontwikkeld en geïmplementeerd in mbo-opleidingen. Tevens worden diverse activiteiten ontplooid om consolidatie te realiseren. De documenten zijn voor de opleidingen Helpende Zorg & Welzijn niveau 2, Verzorgende-lG niveau 3 en Mbo-Verpleegkunde niveau 4 van de herziene kwalificatiestructuur.

Ze faciliteren dat op een uniforme wijze concrete invulling gegeven kan worden aan de noodzakelijke onderdelen over ouderen in de curricula.

De documenten worden gescreend op haalbaarheid, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid, organiseerbaarheid en doelmatigheid.

Veel aandacht zal uitgaan naar draagvlak binnen de scholen en belanghebbenden. De resultaten worden landelijk besproken en digitaal ter beschikking gesteld. De bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport van de MBO Raad ondersteunt dit proces. Zo worden niet direct bij het project betrokken scholen in de gelegenheid gesteld om de servicedocumenten te gebruiken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
63300095108
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. H.E.H. Dahlmans MSc
Verantwoordelijke organisatie:
MBO Raad