Mobiele menu

Implementatie noodzakelijke onderdelen over ouderen in de opleidingen Helpende zorg & welzijn, Verzorgende IG en Mbo-Verpleegkundige

Projectomschrijving

In dit project worden door ROC's en belanghebbenden samen drie onderwijsservicedocumenten ontwikkeld en geïmplementeerd in mbo-opleidingen. Tevens worden diverse activiteiten ontplooid om consolidatie te realiseren. De documenten zijn voor de opleidingen Helpende Zorg & Welzijn niveau 2, Verzorgende-lG niveau 3 en Mbo-Verpleegkunde niveau 4 van de herziene kwalificatiestructuur.

Ze faciliteren dat op een uniforme wijze concrete invulling gegeven kan worden aan de noodzakelijke onderdelen over ouderen in de curricula.

De documenten worden gescreend op haalbaarheid, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid, organiseerbaarheid en doelmatigheid.

Veel aandacht zal uitgaan naar draagvlak binnen de scholen en belanghebbenden. De resultaten worden landelijk besproken en digitaal ter beschikking gesteld. De bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport van de MBO Raad ondersteunt dit proces. Zo worden niet direct bij het project betrokken scholen in de gelegenheid gesteld om de servicedocumenten te gebruiken.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In dit project wordt met samenwerking tussen roc’s en relevante stakeholders drie service documenten ontwikkeld en geïmplementeerd en worden diverse activiteiten ontplooid om te realiseren dat er tevens consolidatie plaatsvindt. De te ontwikkelen drie onderwijsservicedocumenten zijn t.b.v. de opleidingen Helpende Zorg & Welzijn niveau 2, Verzorgende IG niveau 3 en Mbo-Verpleegkunde niveau 4 van de herziene kwalificatiestructuur. Ze faciliteren dat op een min of meer uniforme wijze concrete invulling gegeven kan worden aan de noodzakelijke onderdelen over ouderen in de curricula. De onderwijsservicedocumenten zullen worden ontwikkeld en in de relevante curricula worden gescreend op haalbaarheid, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid, organiseerbaarheid en doelmatigheid v.w.b. curriculum, beroepspraktijkvorming en examinering. Veel aandacht zal uitgaan naar draagvlak binnen de bedrijfstakgroep zorg, welzijn en sport van de MBO Raad waar alle roc's bij zijn aangesloten. Tijdens landelijke bijeenkomsten zullen de resultaten worden besproken met als doel het enthousiasmeren, faciliteren en ondersteunen van de scholen die niet direct in het project participeren. Zo worden ook zij in de gelegenheid gesteld om de servicedocumenten actief in te zetten bij de ontwikkeling van de nieuwe curricula behorend bij de herziene kwalificatiestructuur.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
63300095108
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. H.E.H. Dahlmans MSc
Verantwoordelijke organisatie:
MBO Raad