Mobiele menu

Implementatie onderwijs KM in medische basisopleiding en beroepsopleidingen.

Dit programma richtte zich op de ontwikkeling en implementatie van scholing op het gebied van kindermishandeling voor jeugdartsen, spoedeisende hulp (SEH)-artsen en huisartsen. De ontwikkeling vond als volgt plaats: allereerst werd het huidige scholingsaanbod in kaart gebracht. Vervolgens werden de benodigde competenties bepaald en scholingsbehoefte vastgesteld. De leerdoelen zijn samen met de doelgroep en onderwijskundigen opgesteld en dit heeft voor de jeugdartsen geleid tot de 1e cursus, de zogenoemde WOKJA. Er is gekozen voor blended learning in samenwerking met Augeo. Inmiddels is het lesmateriaal ontwikkeld en biedt de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen de cursus aan. De cursus is voor alle jeugdartsen, SEH-artsen en huisartsen beschikbaar. 

Verslagen


Eindverslag

Dit programma richt zich op de ontwikkeling en implementatie van scholing op het gebied van kindermishandeling voor jeugdartsen, spoedeisende hulp (SEH) artsen en huisartsen. Het volledige traject werd eerst voor de jeugdartsen doorlopen: allereerst werd het huidige scholingsaanbod in kaart gebracht. Vervolgens werden en de benodigde competenties bepaald en scholingsbehoefte vastgesteld. De leerdoelen zijn samen met de jeugdartsen en onderwijskundigen opgesteld inclusief de wensen van de jeugdartsen voor de onderwijsvorm en dit alles heeft geleid tot een cursusprogramma dat in maart 2018 voor het eerst zal worden aangeboden, de zogenoemde WOKJA (in analogie van het scholingsaanbod aan kinderartsen, de zogenaamde WOKK).
; Er is gekozen voor blended learning in samenwerking met Augeo; lesmateriaal is ontwikkeld; de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen (SSHK) is gevraagd om de cursus te gaan aanbieden; Instructeurs voor de eerste cursus zijn benaderd; de eerste cursus voor jeugdartsen is 15 en 16 maart 2018.
Voor de SEH artsen is de eerste cursus gepland op 25 en 26 januari 2018. Hiertoe is hetzelfde traject doorlopen als voor de jeugdartsen.
Voor de laatste doelgroep (huisartsen) is het scholingsaanbod nog niet concreet. De eerste stappen van het proces zijn doorlopen en de planning is om de cursus eind 2018 voor het eerst aan te bieden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
15700095027
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. I.M.B. Russel
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht