Mobiele menu

Implementatie-onderzoek van theorie en evidence-based preventiestrategieën door diëtisten.

Bij de diëtist gaat het niet alleen over voeding, maar vooral over gedrag

Diëtisten begeleiden mensen die willen afvallen. Hierbij gaat het niet alleen over wat je moet eten,
maar vooral over duurzame leefstijl- en gedragsverandering. De adviezen en begeleiding van de
diëtist over gedragsverandering moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn. In dit project is een
wetenschappelijk onderbouwd programma, SMARTsize, door diëtisten ingebed in hun dagelijkse
praktijk. In het SMARTsize programma gaan cliënten zelf actief aan het werk middels een website
en een boek met oefeningen. Ook krijgen zij in een groep 3 kooklessen van hun diëtist. Pas
daarna, na zo’n drie maanden, krijgt de clïent individuele consulten.

Evaluatie
In dit project is geëvalueerd hoe het cliënten en diëtisten vergaan is. 35 Diëtisten hebben ruim 200
cliënten op de SMARTsize manier behandeld. De cliënten boekten goed resultaat, hun body mass
index verlaagde van 33,01 naar 30,87. Diëtisten zagen vooral belemmeringen in het organiseren
van de kooklessen (kost tijd) en de financiering ervan. Het voordeel was dat diëtisten nu meer tijd
konden besteden aan de moeilijke fase van gedragsverandering, als terugval dreigt. Diëtisten
onderschrijven het belang van onderbouwde gedragsveranderingstrategieën.

Producten

Titel: A Process Evaluation of a Multi-Component Intervention in Dutch Dietetic Treatment to Improve Portion Control Behavior and Decrease Body Mass Index in Overweight and Obese Patients
Auteur: Kroeze, Willemieke, Rongen, Frédérique, Eykelenboom, Michelle, Heideman, Wieke, Bolleurs, Claudia, Govers, Ellen, Steenhuis, Ingrid
Magazine: Nutrients
Link: https://www.mdpi.com/2072-6643/10/11/1717

Verslagen


Eindverslag

De voortgang van het project gaat voorspoedig. Ruim 300 diëtisten (100 meer dan beoogd) hebben een vragenlijst ingevuld m.b.t. determinanten van toekomstige implementatie van evidence-based werken in het algemeen en het programma SMARTsize in het bijzonder. Daarnaast was er grote belangstelling onder diëtisten om mee te doen aan het implementatietraject van SMARTsize in hun praktijk. We hebben diëtisten teleur moeten stellen (de begroting van het project liet het niet toe), maar konden uiteindelijk een diverse groep van 43 diëtisten uit heel Nederland includeren (3 meer dan beoogd). Deze diëtisten hebben een training ontvangen over de achtergronden en het gebruik van het evidence-based programma SMARTsize en een training met betrekking tot terugvalpreventie. Verder zijn er verschillende implementatiestrategieën ontwikkeld voor de zorgverleners (handboek, website en facebook community). Van september 2015 t/m augustus 2016 loopt de implementatiestudie waarbij diëtisten patiënten behandelen met behulp van SMARTsize als aanvulling op de gebruikelijke individuele begeleiding. Echter, diëtisten of patiënten zijn niet random toegewezen aan een vast aantal uren individuele begeleiding. We hebben gekozen voor een situatie die het beste past bij de huidige manier van werken en de evaluatie van het gebruik van SMARTsize in de ‘standaard zorg’ zo informatief mogelijk maakt. In het 2e jaar van het project zullen de benodigde data verder verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
531005002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. W. Kroeze
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam