Mobiele menu

implementatie regionale aanpak verslavingspreventie Voorne Putten

Alcoholgebruik onder jongeren beperkt zich niet tot een dorp of een stad. Om alcoholgebruik terug te dringen, moeten gemeenten samenwerken. Brielle, Spijkenisse, Hellevoetsluis, Bernisse en Westvoorne geven het goede voorbeeld.

In 2010 – 2011 gaan de gemeenten met een meerjarenplan aan de slag. De basis hiervoor vormen twee onderzoeken die in 2008 uitgevoerd zijn. Het gaat om een onderzoek naar het alcoholgebruik onder jongeren op de Zuid Hollandse eilanden: Genoeg Genoten? Het andere onderzoek richt zich op de organisatorische kant van een regionale samenwerking.

Het meerjarenplan bestaat onder andere uit het programma De gezonde school en genotmiddelen (DGSG). Dit is een preventieprogramma over alcohol, roken en drugs voor het onderwijs. Daarnaast komen er meer ingangscontroles bij schoolfeesten. Ook willen de gemeenten het project Sappie?! meer onder de aandacht brengen. In dit project lichten leeftijdgenoten elkaar voor over alcohol op festivals en evenementen. Verder willen de gemeenten het programma No Apologies inzetten. Dit programma helpt jongeren verantwoorde keuzes te maken.

Verslagen


Eindverslag

De gemeenten op Voorne Putten hebben gezamenlijk het plan van aanpak terugdringen alcoholgebruik onder jongeren uitgevoerd. Er waren vijf interventies geselecteerd die in de projectperiode zijn uitgevoerd, door drie verschillende aanbieders. De samenwerking was ingebed in de regionale samenwerkingsstructuur maatschappelijke zaken. Daarnaast was iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor de vormgeving van de lokale samenwerkingsstructuren. Werkendeweg zijn knelpunten voor de uitvoering van de interventies gesignaleerd en met de betrokken partners besproken in het verslavingsnetwerk. Er zijn alternatieven voorgesteld, waarbij steeds aan het oorspronkelijke doel is vastgehouden, en waar verwachtingen over effectiviteit en bereik in de afweging zijn meegenomen. De ervaringen leren ons wat wel en niet werkt bij de uitvoering en wat belangrijk is voor borging van het programma. Dit geeft goede aanknopingspunten voor een vervolgaanpak. Echter zowel gemeenten als belangrijke partners worden geconfronteerd met grote externe veranderingen. Wetswijzigingen,veranderende verantwoordelijkheden,organisatorische veranderingen jeugdgezondheidszorg en bezuinigingen, die alles samenhangen met de uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid. Het plan van aanpak is succesvol uitgevoerd. De gemeenten op Voorne Putten orienteren zich nog op de verdere implementatie van de alcoholpreventie. Een aantal gemeenten heeft de activiteiten lokaal ingebed. andere gemeenten onderzoeken nu de integratie van het lokaal gezondheidsbeleid met de totale koerswijziging in het sociale domein. Dit vraagt een ander perspectief op gezondheidsbeleid en prioriteitstelling. We maken bij de ontwikkeling gebruik van de lessen die we hebben geleerd tijdens het project en de informatie en denkkracht die binnen het programma gezonde slagkracht op dit gebied is ontwikkeld.

De gemeenten op Voorne Putten geven gezamenlijk uitvoering aan het plan van aanpak terugdringen alcoholgebruik onder jongeren. Hiervoor zijn vijf interventies geselecteerd die in de projectperiode worden uitgevoerd door drie verschillende aanbieders. De samenwerking is ingebed in de regionale samenwerkingsstructuur maatschappelijke zaken. Daarnaast is iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor de vormgeving van de lokale samenwerkingsstructuren. Werkendeweg zijn knelpunten voor de uitvoering van de interventies gesignaleerd en met de betrokken partners besproken in het verslavingsnetwerk. Er zijn alternatieven voorgesteld, waarbij steeds aan het oorspronkelijke doel is vastgehouden, en waar verwachtingen over effectiviteit en bereik in de afweging zijn meegenomen. De ervaringen leren ons wat wel en niet werkt bij de uitvoering en wat belangrijk is voor borging van het programma. Dit geeft goede aanknopingspunten voor en vervolgaanpak. Echter zowel gemeenten als belangrijke partners worden geconfronteerd met grote externe veranderingen. Wetswijzigingen,veranderende verantwoordelijkheden,organisatorische veranderingen jeugdgezondheidszorg en bezuinigingen, die alles samenhangen met de uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid. De uitvoering van het plan van aanpak is geborgd, maar de continuering van het plan van aanpak staat onder druk en maakt dat de gemeenten op Voorne Putten zich de komende tijd moeten herorienteren op de inzet en samenwerking rond terugdringen alcoholpreventie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
201000015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.M. van den Berg
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Brielle