Mobiele menu

Implementatie resultaten: Comparative cost minimization study in treatment of superficial basal cell carcinoma: photodynamic therapy versus imiquimod vs fluorouracil, a randomized controlled trial. (projectnummer 170885605)

Projectomschrijving

Ongeveer 1 op de 5 Nederlanders ontwikkelt een basaalcelcarcinoom (BCC) gedurende zijn leven. De meeste BCC’s moeten chirurgisch worden verwijderd. Voor een oppervlakkig groeiende (superficiële) basaalcelcarcinoom (sBCC) kan ook worden volstaan met een niet-invasieve therapie: fotodynamische therapie (PDT), imiquimod 5% crème (Aldara®) of 5-fluorouracil (Efudix®).

Recent groot onderzoek heeft aangetoond dat behandeling van het sBCC met twee crèmes, imiquimod en 5-fluorouracil, die de patiënt thuis aanbrengt, net zo effectief is als de duurdere PDT-behandeling die plaatsvindt in het ziekenhuis.

Resultaten

Dit VIMP-project heeft de onderzoeksresultaten op diverse manieren onder dermatologen en verpleegkundigen verspreid. De richtlijn ‘Basaalcelcarcinoom’ is aangepast. Hierin wordt nu voorkeur uitgesproken voor behandeling met imiquimod en 5-fluorouracil crème boven PDT. Er is uitgebreid patiëntenvoorlichtingsmateriaal ontwikkeld en de diverse websites met informatie over de behandeling van het BCC zijn aangepast. De kostenbesparing is in een business case geanalyseerd, waarbij een advies is uitgebracht voor aanpassing van het huidige DOT systeem.

Hoofdstudie

Bekijk de bijbehorende hoofdstudie van dit VIMP (Verspreidings- en Implementatie Impuls) project.

Producten

Titel: Patient preferences for the attributes of a noninvasive treatment for superficial basal cell carcinoma: a discrete choice experiment.
Auteur: Essers BAB, Arits AH, Hendriks MR, Mosterd K, Kelleners-Smeets NW
Magazine: British Journal of Dermatology
Titel: Five-Year Results of a Randomized Controlled Trial Comparing Effectiveness of Photodynamic Therapy, Topical Imiquimod, and Topical 5-Fluorouracil in Patients with Superficial Basal Cell Carcinoma.
Auteur: Jansen MHE, Mosterd K, Arits AHMM, Roozeboom MH, Sommer A, Essers BAB, van Pelt HPA, Quaedvlieg PJF, Steijlen PM, Nelemans PJ, Kelleners-Smeets NWJ
Magazine: Journal of Investigative Dermatology
Titel: Comment on "Guidelines of care for the management of basal cell carcinoma".
Auteur: van Delft LCJ, Jansen MHE, Mosterd K, Kelleners-Smeets NWJ.
Magazine: Journal of the American Academy of Dermatology
Titel: Treatment of Low-Risk Basal Cell Carcinoma.
Auteur: Kelleners-Smeets NWJ, Mosterd K, Nelemans PJ.
Magazine: Journal of Investigative Dermatology

Verslagen


Eindverslag

Uit de resultaten van de TTOP-sBCC trial bleek dat imiquimod (Aldara®) en 5-fluorouracil creme (Efudix® creme, 5FU) beiden kosten-effectievere behandelingen waren dan Photodynamische therapie (PDT). De totale kosten voor imiquimod (Aldara®) en 5-fluourouracil (Efudix®) waren lager dan behandeling met fotodynamische therapie (MAL-PDT). Voor imiquimod bedroeg dit verschil € 154,00 en voor 5FU € 292,00. Het grotere verschil in kosten van 5FU werd voor een belangrijk deel getriggerd door de zeer lage prijs van de crème. Vanuit kosten-effectiviteitsoogpunt was daarom de conclusie dat op 12 maanden follow-up beide crèmes een alternatief konden zijn voor MAL-PDT maar 5-FU een grotere besparing in kosten zou opleveren. Inmiddels is op basis van de 3-jaar follow-up gegevens (nog niet gepubliceerd ) gebleken dat imiquimod nog steeds superieur en 5-FU (Efudix®) niet slechter is dan MAL-PDT.

Het ultieme doel van de VIMP was het vervangen van photodynamische therapie (PDT) als eerste keus behandeling van het superficieel basaalcelcarcinoom (BCC) door behandeling met crèmes. Op termijn zouden minder dan 20% van de patiënten nog behandeld moeten worden met PDT.

Uit de geraadpleegde bronnen (DIS database en GIP database) zou kunnen blijken dat er een daling is opgetreden in het gebruik van PDT en een stijging van het gebruik vand e cremes. Echter, omdat de creme behandelingen niet alleen geïndiceerd zijn voor het superficieel BCC maar ook bij de diagnose Actinische keratose voorgeschreven worden en de GIP data base niet is gekoppeld aan een DOT, is het niet mogelijk om dit gedetailleerder in kaart te brengen.

Alle geplande activiteiten ten behoeve van de implementatie zijn uitgevoerd. De resultaten werden op diverse nationale en internationale symposia gepresenteerd. De multidisciplinaire richtlijn BCC is aangepast: PDT wordt alleen nog aanbevolen bij een verwachte lage compliance van patiënten die noodzakelijk is bij het smeren met een van de crèmes. In het kader van Verstandig Kiezen zijn zogenaamde ‘Do Not’s’ geformuleerd (zie bijlage). Er werd patiëntenvoorlichting gemaakt die beschikbaar wordt gesteld via diverse websites.

De conclusie van de business case was dat de financiële winst die gevonden werd in de kosteneffectiviteitsstudie van de TTOP trial, in de praktijk niet kan worden gehaald vanwege de huidige DOT structuur.(zie bijlage) Zolang een biopt met of zonder excisie eenzelfde DOT product oplevert, is de prijs voor een behandeling met imiquimod hoger dan de kosten. Het aanpassen van de huidige DOT 14 ‘maligne dermatosen’ waarbij er een aparte DOT komt voor het diagnostisch biopt en een aparte DOT voor de therapeutische excisie, zou tot een grotere kostenbesparing kunnen leiden.

Samenvatting van de aanvraag

Voor de behandeling van het primair superficieel basaalcelcarcinoom (BCC) is fotodynamische therapie (PDT) de meest gebruikte interventie in Nederland en wordt in de richtlijn Basaalcelcarcinoom (2007) als eerste keus behandeling genoemd. In onze trial onderzochten wij of de behandeling met een tweetal crèmes die de patient zelf thuis kan aanbrengen (Imiquimod 5%creme (Aldara®) en 5-fluorouracil (5FU) Efudix®) even effectief zijn als PDT. In dat geval zou dit gepaard gaan met een grote kostenreductie. Uit onze trial blijkt dat Imiquimod effectiever en 5FU net zo effectief is als PDT. Beide behandelingen zijn kosten-effectieve behandelingen vergeleken met PDT. 5FU is een goedkopere behandeling dan imiquimod. Wanneer de eerste keus behandeling niet meer PDT zou zijn maar 5FU, dan gaat dit gepaard met een jaarlijkse kostenbesparing van 3 miljoen euro in Nederland. Wanneer PDT wordt vervangen door imiquimod gaat dit nog steeds gepaard met een kostenreductie van 2 miljoen euro per jaar in Nederland. Het doel van deze VIMP is dan ook de verspeiding van dit resultaat en het vervangen van PDT als eerste keus behandeling van het superficieel BCC in Nederland.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
1708856051
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N.W.J. Kelleners-Smeets
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum+