Mobiele menu

Implementatie resultaten SIMPLE II: het gebruik van een keuzehulp met een individueel predictiemodel voor de kans op een vaginale baring voor vrouwen met een eerdere keizersnede.

Vrouwen die na een eerdere keizersnede een keuze moeten maken over de manier van bevallen werden in het verleden vaak onvoldoende voorgelicht en betrokken bij de keuze. Bovendien was de praktijkvariatie (het verschil in beleid tussen ziekenhuizen) heel groot.  In de SIMPLE II studie werd een keuzehulp  met een predictiemodel dat de individuele kans op een vaginale bevalling uitrekent ontwikkeld en onderzocht. Daaruit bleek een betere risicoselectie en grotere patiënt betrokkenheid.

Dit project richtte zich op de landelijke invoer. De keuzehulp is in 4 talen aan de landelijke richtlijn toegevoegd  en nu in 36 ziekenhuizen ingevoerd. De praktijkvariatie was in de voormeting 1.5- 1.9 keer zo groot als daarna. Dat betekent dat het beleid in Nederland nu in de verschillende ziekenhuizen beter overeenkomt. Het aantal vrouwen dat vaginaal bevalt is met 7% afgenomen maar het aantal ernstige complicaties bij moeder en kind is met 30% afgenomen.

Hoofdstudie

Bekijk de bijbehorende hoofdstudie van dit VIMP (Verspreidings- en Implementatie Impuls) project.

Verslagen


Eindverslag

Vrouwen die na een eerdere keizersnede een keuze moeten maken voor de manier van bevallen werden vaak onvoldoende voorgelicht en betrokken in het keuzeproces. Bovendien was er sprake van een grote praktijkvariatie. In de SIMPLE II studie werd een keuzehulp ontwikkeld met hierin een predictiemodel om het keuzeproces te ondersteunen. Het toepassen leidde tot meer vrouwen die voor een geplande keizersnede kozen, maar minder vrouwen een ongeplande keizersnede kregen en dus evenveel vrouwen vaginaal bevielen.
De keuzehulp is aan de landelijke richtlijn toegevoegd en wordt inmiddels in 36 ziekenhuizen gebruikt.
De inhoudelijke evaluatie liet zien dat de praktijkvariatie is afgenomen. Deze was in de voormeting 1.5- 1.9 keer zo groot als daarna. Dat betekent dat het beleid in Nederland nu in de verschillende ziekenhuizen beter overeenkomt. Het aantal vrouwen dat vaginaal bevalt is met 7% afgenomen maar het aantal ernstige complicaties bij moeder en kind is met 30% gedaald.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
1710030061
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.C.J. Scheepers
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum+