Mobiele menu

Implementatie Science Practitioner Visio - Implementatie randvoorwaarden LEEV! Gepersonaliseerde leefstijl interventies - Verstandelijk Beperkten (GLI-VB)

Dit fellowship is gericht is op het optimaliseren van de kennisinfrastructuur binnen Koninklijke Visio. Dit draagt bij aan het vergroten van de implementatiekracht en het duurzaam verbeteren van zorg en onderwijs voor mensen met een visuele beperking. Het fellowship concentreert zich op het implementatievraagstuk binnen Visio, locatie de Blauwe kamer in Breda. 

Doel

Het uiteindelijke doel is het bevorderen van de leefstijl van mensen met een visuele -en verstandelijke beperking door het gebruik van Gepersonaliseerde Leefstijlinterventie Verstandelijk Beperkten (LEEV! GLI-VB). 

Verwachte resultaten

Het implementatietraject in de casus richt zich op het creëren van de randvoorwaarden voor de implementatie. Concrete resultaten omvatten het integreren van de omgevingsscan en het toepassen van kennis uit het leertraject "De krachten gebundeld". De implementatie volgt de Plan-Do-Check-Act-fase met behulp van gestandaardiseerde instrumenten.

Kenmerken

Projectnummer:
10390102210050
Looptijd: 32%
Looptijd: 32 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Jamuna van Raay
Verantwoordelijke organisatie:
Koninklijke Visio