Mobiele menu

Implementatie telecoaching in het Rode Kruis Ziekenhuis

Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) is met diverse collega’s en patiëntvertegenwoordigers bezig met een plan voor een regionaal telecoachingscentrum. Dit betekent dat we mensen met één of meer chronische ziekte(n) op afstand langdurig willen coachen. Dit gebeurt digitaal. We hebben daarbij nadrukkelijk aandacht voor niet alleen de fysieke aspecten van de ziekte, maar ook mentale en sociaal-emotionele aspecten. Preventie krijgt een belangrijke plek. In de ontwikkeling neemt RKZ een aanjagersrol aan, maar we betrekken vlot zorgpartners uit de regio. Wij krijgen enorm veel energie van deze grote uitdaging, en het is ook nog eens hard nodig. Immers: het aantal chronisch zieke mensen neemt alleen maar toe. We gaan ervoor dit op passende wijze te kunnen opvangen.

Verslagen


Eindverslag

Het aantal mensen dat zorg behoeft groeit enorm, in het bijzonder mensen met één of meer chronische ziekte(n). Een zorginfarct schetst een situatie waarbij we de zorg die nodig is écht niet meer kunnen leveren. Het knelpunt is voornamelijk een tekort aan zorgpersoneel. Een oplossing is dus nodig om meer zorg met minder personeel te leveren. We moeten niet harder, maar slímmer werken. Ofwel: anders werken. Daarom gaat het RKZ gaat starten met een Regionaal Telecoachingcentrum (R-TCC). In het R-TCC begeleiden verpleegkundig telecoaches mensen met één of meer chronische aandoening(en). Het hoofddoel is het bevorderen van zelfmanagement.

Telecoaching is een samenwerking tussen patiënt, verpleegkundig telecoach en software. Binnen deze samenwerking werkt de patiënt toe naar het ontwikkelen van vaardigheden, vertrouwen en gedrag om grip te krijgen op het leven met een chronische aandoening. De verpleegkundig telecoach en een app bieden de patiënt hiervoor persoonlijke informatie en ondersteuning. Dit leidt tot het bevorderen van zelfmanagement; we coachen mensen in het omgaan met alle aspecten van zijn/haar chronische aandoening. Het gaat om zowel lichamelijk, sociaal-emotioneel als mentaal.

Kenmerken

Projectnummer:
838004087
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.C.P. van de Riet
Verantwoordelijke organisatie:
Rode Kruis Ziekenhuis