Mobiele menu

Implementatie van 1,5 lijn Schouderspreekuur regio Amstelland

In de huidige zorgmaatschappij is zorgsubstitutie aan de orde van de dag en is de wens om meer zorg in de eerste lijn te houden. Echter de huisarts heeft in het standaard 10 minuten consult te weinig tijd voor gedegen anamnese en lichamelijk onderzoek. Daarnaast ontbreekt bij veel huisartsen specialistische kennis over of motivatie voor het schoudergewricht. De fysiotherapeut is als behandelaar wel in staat om functieproblemen te detecteren, maar het stellen van een diagnose bij de schouder vergt toegevoegde kennis en ervaring.   
Door de opzet van het Schouder Spreekuur in de regio kan de huisarts verwijzen naar een kaderarts bewegingsapparaat samen met een extended scope schouderfysiotherapeut indien hij twijfelt over de diagnose, of als hij onvoldoende expertise heeft om de juiste behandeling te indiceren of uit te voeren (bijv. injectietechnieken).

Welk voordeel levert dit Schouder Spreekuur op?

Tijdens dit spreekuur wordt de patiënt gezien door de kaderhuisarts en een in schouderklachten gespecialiseerde extended scope fysiotherapeut. Patiënten worden 45 minuten gezien en ontvangen een diagnose en een individueel behandelplan met zo nodig een gerichte verwijzing naar de juiste fysiotherapeut of specialist. Daarna volgt een verslag via Zorgdomein naar de huisarts die de patiënt heeft ingestuurd.
Juist de extra tijd en de schouderexpertise geeft de toegevoegde waarde aan dit spreekuur, waardoor onnodige verwijzingen naar de 2e lijn kunnen worden voorkomen. De ervaring in de behandeling van complexe schouderproblematiek en kennis over waar de schouder fysiotherapeuten zich in de regio bevinden, zorgt voor specifieke adviezen ten aanzien van de eerste lijn behandeling.

In Amstelveen zal op 2 lokaties een dergelijk spreekuur worden opgezet in 2021.

Andere landelijke initiatieven hebben reeds aangetoond dat deze vorm van zorg een hoge patiënt tevredenheid oplevert bij gelijkblijvende kwaliteit en resulteert minder verwijzingen naar de 2e lijn.

Verslagen


Eindverslag

In de huidige zorgmaatschappij is zorgsubstitutie aan de orde van de dag en is de wens om meer zorg in de eerste lijn te houden. Echter de huisarts heeft in het standaard 10 minuten consult te weinig tijd voor gedegen anamnese en lichamelijk onderzoek. Daarnaast ontbreekt bij veel huisartsen specialistische kennis over of motivatie voor het schoudergewricht. De fysiotherapeut is als behandelaar wel in staat om functieproblemen te detecteren, maar het stellen van een diagnose bij de schouder vergt toegevoegde kennis en ervaring. Door de opzet van het Schouder Spreekuur in de regio Amstelland kan de huisarts verwijzen naar een kaderarts bewegingsapparaat samen met een extended scope schouderfysiotherapeut indien hij twijfelt over de diagnose, of als hij onvoldoende expertise heeft om de juiste behandeling te indiceren of uit te voeren (bijv. injectietechnieken). Dit schouderspreekuur kan worden gezien als een 3e stap in het stepped care verwijsbeleid van een huisarts. Stap 1: de patiënt wordt binnen de huisartsenpraktijk behandeld. Stap 2: de patiënt wordt door de huisarts naar een fysiotherapeut verwezen. Stap 3: de patiënt wordt naar het 1,5e lijn Schouder Spreekuur verwezen. Stap 4 de patiënt wordt naar de 2e lijn verwezen. Deze werkwijze wordt onderschreven in de nieuwe schouderstandaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002531
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. K.M.C. Hekman
Verantwoordelijke organisatie:
Schoudercentrum IBC Amstelland