Mobiele menu

Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in onderwijs en bijscholing

Actuele kennis over dementie in onderwijs en bijscholing

De laatste jaren zijn verschillende richtlijnen voor verzorgenden ontwikkeld op het gebied van dementiezorg. Verzorgenden niveau 2-4 krijgen deze kennis in hun opleidingen nog niet standaard aangeboden. Zij krijgen echter wel regelmatig te maken met cliënten met dementie en dat neemt de komende jaren alleen maar toe.

Doel
De betrokken partijen ontwikkelen zes lespakketten over dementiezorg. De pakketten bestaan bijvoorbeeld uit theorie, praktische training, filmmateriaal en handige instrumenten. Het gratis lesmateriaal is bruikbaar voor ROC’s en tijdens bij- en nascholing.

Werkwijze
Een werkgroep gaat de lespakketten ontwikkelen op basis van kennis die er al is. Met behulp van de kwalificatieprofielen van Calibris stellen zij vast welke beroepscompetenties nodig zijn. Na een proefinvoering evalueren zij de bruikbaarheid van het materiaal en de verandering in het competentieniveau van de studenten en deelnemers die de lessen en cursus volgen.

Doelgroep
Studenten en verzorgenden niveau 2-4.

Verslagen


Eindverslag

De doelstelling bestond uit het samenstellen van lespakketten op basis van actuele kennis op het gebied van dementiezorg voor MBO-Zorg en welzijn (niveau 1 -4)en bijscholing . Deze lespakketten implementeren na een pilot in beide deelnemende ROC’s, bij zorgorganisatie De Zellingen en via het Van Kleef Instituut en Calibris .De projectorganisatie bestond uit een stuurgroep en een werkgroep. Er werd kennis uit onderzoeken toepasbaar gemaakt voor het onderwijs aan de verschillende MBO-doelgroepen. De belangrijkste conclusies zijn: 1) Samenwerking ter verbetering van de inhoud is een vorm van deskundigheidsbevordering: Kennis over dementiezorg uitwisselen tussen onderwijs, praktijk en kenniscentrum leveren inspiratie , ideeën en nieuwe inzichten op waardoor alle betrokkenen deskundiger worden op het onderwerp. 2) Een goede implementatiestrategie is om de les eerst aan het docententeam te geven, dat het vervolgens aan studenten gaat geven. 3) Vroegsignalering van dementie is als thema toegevoegd aan het ROC zorgonderwijs. 4) De samenwerking tussen onderwijs, praktijk en kenniscentrum die tot stand is gekomen door dit project wordt in een structurele vorm voortgezet omdat het een goede methodiek is voor kennisdeling.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
316000009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J. de Lange
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam