Mobiele menu

Implementatie van de effectieve, online Denk Anders-interventie voor jeugdigen met dwang en angst

Dwang- en angststoornissen komen veel voor bij jeugdigen en zijn na de pandemie verder toegenomen. Dergelijke klachten gaan gepaard met een forse impact op de kwaliteit van leven en verdwijnen vaak niet vanzelf. Behandeling is noodzakelijk om van de klachten af te komen. Echter de wachtlijsten in de GGZ zijn opgelopen waardoor jeugdigen met psychische klachten vaak onacceptabel lang wachten op goede hulp.

Doel

Ons uiteindelijke doel is om de wachtlijsten voor jeugdigen met een dwang- of angststoornis te verkorten en klachten eerder te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Om dit te bereiken willen we een transdiagnostische, online interpretatiebias training ('Denk Anders' training) implementeren als wachtlijstinterventie binnen de Nederlandse jeugdzorg. De training is in eerder onderzoek effectief en haalbaar gebleken, maar is onder andere door verouderde software nu niet bruikbaar.

Aanpak

We willen 1) de beschikbare training voor jeugdigen met een dwangstoornis optimaliseren en digitaliseren; 2) de inhoud van de training uitbreiden naar verschillende angststoornissen, 3) de training implementeren via een veilig en breed gebruikt online platform; en 4) ervaringen van deelnemers en effectiviteit monitoren.

De transdiagnostische training is gericht op het aanleren van alternatieve, helpende interpretaties bij angst en dwang. Het is uniek omdat het zich richt op de meer automatische interpretaties, en er veelvuldig wordt geoefend. Het beoogde resultaat is de brede beschikbaarheid van een toegankelijke, effectieve en laagdrempelige wachtlijstinterventie voor jeugdigen met een angst- of dwangstoornis, die motiverend is en goed aansluit bij individuele deelnemers.

Samenwerkingspartners

Er is een geïntegreerde aanpak met een intensieve samenwerking tussen verschillende domeinen: wetenschap, zorginstellingen, patiënten(-organisatie), en bedrijfsleven. Het project wordt uitgevoerd door Elske Salemink (Universiteit Utrecht), Lidewij Wolters (Accare) en Maaike Nauta (Rijksuniversiteit Groningen). Het is in nauwe samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit patiënten en zorgprofessionals; de Angst, Dwang en Fobiestichting; en het bedrijf Jouw Omgeving dat veel ervaring heeft met een cliëntenportaal voor online behandeling/begeleiding in de jeugdhulp.

Verwachte resultaten

Het gewenste en beoogde resultaat is dat de training, na afloop van het project, blijvend toegankelijk zal zijn in de veilige, online omgeving. Doordat jeugdigen hierdoor op een laagdrempelige manier eerder aan hun klachten kunnen werken, ongeacht wachttijden in de zorg, kan de impact groot zijn. Bovendien heeft de training de potentie om in de toekomst breder ingezet te worden: parallel aan lopende behandeling, bij lichte/subklinische klachten, voor terugvalpreventie-interventie, en uitbreiding naar volwassenen of naar andere klachten zoals stemmingsproblemen.

Onze bevindingen zullen we delen via verschillende kanalen en naar verschillende doelgroepen (stakeholders, zorgprofessionals, wetenschappers), middels nieuwsberichten, publicaties en presentaties.

Kenmerken

Projectnummer:
10960102310029
Looptijd: 23%
Looptijd: 23 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. E. Salemink
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht