Mobiele menu

Implementatie van de online proactieve zorg module bij oncologische patiënten

Projectomschrijving

Het uitvragen en documenteren van persoonlijke informatie is niet structureel ingebed in de zorg. Daardoor kennen zorgverleners de voorkeuren van patiënten niet en vinden hierover geen gesprekken plaats.

Doel

Met ons project dragen we bij aan het toepassen en uitwisselen van proactieve zorgplanning bij (hemato)oncologische patiënten door verschillende zorgverleners in de 1e, 2e en 3e lijn binnen het oncologienetwerk Concord. Zodat persoonlijke voorkeuren en gemaakte behandelafspraken een op maat gesneden behandelplan oplevert.

Aanpak/werkwijze

Implementatie van de bestaande proactieve zorg module in het elektronisch patiëntendossier Hix, waarin gevraagd wordt naar de gezondheidssituatie van de patiënt maar ook naar diens doelen en voorkeuren en transmurale digitale communicatie hierover in het oncologienetwerk Concord. Aansluitend voeren we een onderzoek uit waarin we zowel het proces als de uitkomsten van de implementatie en borging onderzoeken.

Verwachte resultaten

We implementeren en borgen een regionale zorgstandaard voor proactieve zorgplanning waardoor structurele digitale uitwisseling van de wensen en voorkeuren van (hemato)oncologische patiënten plaatsvindt tussen alle betrokken zorgverleners in het oncologienetwerk Concord. Zodat patiënten actiever kunnen participeren en de zorg beter aansluit op hun voorkeuren. Daarnaast verbeteren we de transmurale communicatie tussen zorgverleners en zorgen voor minder registratielast.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project ontving financiering uit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Persoonlijke informatie wordt niet structureel uitgevraagd en gedocumenteerd. Daardoor kennen zorgverleners de voorkeuren van patiënten niet en wordt er niet over gesproken.

Wij doen onderzoek naar de implementatie van de proactieve zorg module in het elektronisch patiëntendossier en transmurale digitale communicatie hierover in het oncologienetwerk Concord. Aansluitend onderzoek waarin zowel het proces als de uitkomsten van de implementatie en borging worden onderzocht.

Verwachte resultaten zijn de implementatie en borging van een regionale zorgstandaard voor proactieve zorgplanning waardoor structurele digitale uitwisseling van de wensen en voorkeuren van (hemato) oncologische patiënten plaatsvindt tussen alle betrokken zorgverleners in het Oncologienetwerk Concord.

Verwachte impact is het faciliteren van patiënt empowerment waardoor actievere participatie en daardoor betere aansluiting van zorg op voorkeuren van de patiënt plaatsvindt. Ook minder registratielast voor zorgverleners en betere transmurale communicatie.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012110003
Looptijd: 29%
Looptijd: 29 %
2023
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. W.H. Oldenmenger PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum