Implementatie van de trainingsmodule 'Omgaan met een verzoek om hulp bij zelfdoding in de psychiatrie'

Projectomschrijving

Dit project betreft de implementatie van de onlangs ontwikkelde trainingsmodule 'Omgaan met een verzoek om hulp bij zelfdoding in de psychiatrie'. De trainingsmodule bestaat uit een individuele leermodule en een vaardigheidstraining en sluit nauw aan op de 'Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis' (2009). Op dit moment worden (aanstaande) psychiaters niet geschoold in het omgaan met verzoeken om hulp bij zelfdoding in de psychiatrie, terwijl hier wel grote behoefte aan is.
In nauw overleg met de NVvP wordt de trainingsmodule geïmplementeerd binnen het huidige psychiatrie-onderwijs dat vanuit de NVvP georganiseerd wordt.

Producten
Titel: Hoe om te gaan met een verzoek om hulp bij zelfdoding in de psychiatrie? Eerste ervaringen met een onderwijsmodule.
Auteur: Eric Ettema, Andrea Ruissen
Magazine: Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek
Verslagen

Eindverslag

De afdeling Metamedica van het VUmc heeft in samenwerking met de NVvP een blended learning module voor psychiaters ontwikkeld voor het omgaan met verzoeken om hulp bij zelfdoding in de psychiatrie.

Het module is opgenomen in het onderwijscurriculum van de NVvP en wordt aangeboden als keuzemodule voor AIOS en als bijscholingscursus voor psychiaters.

In de honoreringsbrief werd verzocht om bij de uitvoering extra te letten op de onderwerpen eigenaarschap en continuïteit. In goed overleg tussen de afdeling Metamedia van VUmc en de NVvP zijn er zakelijke afspraken gemaakt over de bijdragen en verantwoordelijkheden van beide partijen op korte en langere termijn.

Samenvatting van de aanvraag
Dit project betreft de implementatie van de trainingsmodule "Omgaan met een verzoek om hulp bij zelfdoding in de psychiatrie". De trainingsmodule bestaat uit een individuele leermodule en een vaardigheidstraining en sluit nauw aan op de 'Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis' (2009). Op dit moment worden (aanstaande) psychiaters niet geschoold in het omgaan met verzoeken om hulp bij zelfdoding in de psychiatrie, terwijl hier wel grote behoefte aan is. In nauw overleg met de NVvP willen we de trainingsmodule implementeren binnen het huidige psychiatrie-onderwijs dat vanuit de NVvP georganiseerd wordt.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
731011001
Looptijd:
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E.J. Ettema
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc