Mobiele menu

Implementatie van de VAR binnen de pschologiepraktijk

Uniek aan de VAR-2 app is dat de VAR-2 niet alleen inzicht biedt in de mentale gezondheid en leefstijl maar daarnaast ook de belastende factoren en hulpbronnen in kaart brengt die hiermee verband houden. Er is een app ontwikkeld waarmee de VAR-2 op een zeer gebruiksvriendelijke manier kan worden afgenomen. Meer recentelijk is hier een nieuwe toepassing bijgekomen en dat is een ‘written report’. Er wordt geautomatiseerd een verslag gemaakt van de mentale gezondheid van de werknemer, de hulpbronnen van de persoon die bij de preventie een belangrijke rol spelen en waar de belastende omstandigheden uit bestaan. In deze vorm kan op zeer efficiënte wijze en hoog-effectief preventie worden geboden middels deze online tool.

Verslagen


Eindverslag

De werkende populatie heeft te maken met een grote mate van stress. Ongeveer de helft geeft aan te maken te hebben met burn out gerelateerde klachten. De VAR-2 brengt dit middels een online tool in kaart. De VAR-2 is in een aantal stappen steeds verder ontwikkeld. Sinds 6 jaar is de VAR-2 in een online omgeving gekomen (de VAR-2-app) en van daaruit ook weer verder ontwikkeld. Er zijn een aantal wetenschappelijke studies gedaan door het VuMc naar de validiteit van de VAR-2 (2018, 2020). De VAR-2-app is nu ongeveer 6 jaar in gebruik. In 2020 werden bij 5.000 werknemers in Nederland de VAR-2 afgenomen waarbij deze wordt geëvalueerd door een arts cq. psycholoog. De VAR-2-app heeft zich qua technologie bewezen. Binnen onze praktijk is de intensiteit van het gebruik van de VAR-2 app echter minimaal. Hoewel de tool zich inmiddels bewezen heeft is de drempel om deze online tool in te zetten hoog. Men is zich er echter wel van bewust dat met opschaling van gebruik van deze online tool de verwijzer (arts/psycholoog) wordt ontzorgt waardoor kosten kunnen worden bespaard. Onze organisatie bevindt zich reeds nog in de innovatiefase waarbij de volgende stap het opschalen is naar een externe pilot en validatie van de innovatie en implementatie van deze tool.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002738
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.A. Vendrig
Verantwoordelijke organisatie:
Psychologenpraktijk Vendrig & Tebbens