Mobiele menu

Implementatie van e-Exercise bij patiënten met artrose via Stepped e-Care Artrose

Projectomschrijving

Bijna een miljoen mensen in Nederland hebben artrose aan hun heup of knie. In eerdere onderzoeksprojecten heeft onze onderzoeksgroep voor mensen met knie/heup artrose twee
digitaal tools ontwikkeld en geëvalueerd: Join2Move en e-Exercise. Beide programma’s kunnen mensen met artrose helpen bij het behouden van een actieve leefstijl ondanks de klachten als pijn
en stijfheid die gepaard gaan met artrose. Het programma Join2Move kan zelfstandig doorlopen worden, bij e-Exercise is de digitale tool geïntegreerd met enkele fysiotherapie behandelingen.
Binnen dit project hebben we gekeken in hoeverre we beide programma’s aan elkaar kunnen koppelen. Als resultaat krijgen gebruikers binnen Join2Move nu op verschillende momenten
informatie over het wel of niet nodig hebben van intensievere begeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van e-Exercise. Om de bekendheid van beide tools onder mensen met artrose en huisartsen te
vergroten hebben we een animatie en flyers ontwikkeld en verspreid.

Verslagen


Eindverslag

Bijna een miljoen mensen in Nederland hebben artrose aan hun heup of knie. In eerdere onderzoeksprojecten heeft onze onderzoeksgroep voor mensen met knie/heup artrose twee digitaal tools ontwikkeld en geëvalueerd: Join2Move en e-Exercise. Beide programma’s kunnen mensen met artrose helpen bij het behouden van een actieve leefstijl ondanks de klachten als pijn en stijfheid die gepaard gaan met artrose. Het programma Join2Move kan zelfstandig doorlopen worden, bij e-Exercise is de digitale tool geïntegreerd met enkele fysiotherapie behandelingen. Binnen dit project hebben we gekeken in hoeverre we beide programma’s aan elkaar kunnen koppelen. Als resultaat krijgen gebruikers binnen Join2Move nu op verschillende momenten informatie over het wel of niet nodig hebben van intensievere begeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van e-Exercise. Om de bekendheid van beide tools onder mensen met artrose en huisartsen te vergroten hebben we een animatie en flyers ontwikkeld en verspreid.

Samenvatting van de aanvraag

Centraal in dit project staat het verbeteren van de implementatie van de blended interventie e-Exercise voor mensen met heup en knie artrose. Patiënten met artrose komen bij e-Exercise een gereduceerd aantal keer bij de fysiotherapeut en krijgen daarnaast toegang tot een web-applicatie die hen thuis stimuleert om met beweegopdrachten, oefeningen en informatiemodules aan de slag te gaan. Het doel van e-Exercise is het verbeteren van het beweeggedrag en het fysiek functioneren. In dit project richten we ons primair op de implementatie van e-Exercise via de patiënt met artrose aan de knie en heup. E-Exercise sluit heel goed aan bij huidige ideeën rondom het stimuleren van zelfmanagement en eigen regie bij mensen met atrose, maar ook bij lopende initatieven rondom stepped-care bij artrose. Binnen stepped-care wordt de zorg laagdrempelig ingezet en pas geïntensiveerd als er onvoldoende effect wordt behaald. Waar mogelijk gaan mensen in de eerste stap zelf, onbegeleid, aan de slag. Ter ondersteuning van deze eerste stap bestaat er reeds een online programma, genaamd Join2Move (www.join2move.com). In dit programma gaan mensen met artrose, zonder begeleiding van zorgverleners, aan de slag met beweegopdrachten, informatiemodules en oefeningen, met het doel hun beweeggedrag en functioneren te verbeteren. Voor sommige mensen heeft Join2Move onvoldoende effect, zij hebben behoefte aan begeleiding van een professional. Binnen de stepped care gedachte moet de zorg bij deze mensen dus worden geïntensiveerd, waarbij e-Exercise in beeld komt. Uiteraard is het niet de bedoeling om mensen onnodig de zorg in te duwen. Het project Stepped e-Care Artrose haakt hierop in. Om te voorkomen dat mensen te vroeg of te laat naar e-Exercise worden verwezen, zullen we een doorstroom-model ontwikkelen met indicatoren die bepalen of Join2Move voldoende of onvoldoende effect heeft op de individuele patiënt en of e-Exercise geïndiceerd is. Voorbeelden van indicatoren zijn: verminderd gebruik van de app, het niet halen van beweegopdrachten of een verhoogde pijn-score. Als Join2Move niet voldoende blijkt te helpen, zal de patiënt vervolgens eenvoudig in contact kunnen komen met een fysiotherapeut in de regio die geschoold is in e-Exercise. We doen dit door het inbouwen van een overzicht van geschoolde e-Exercise fysiotherapeuten en een postcode-zoeker. Het e-Exercise doorstroom-model zal in de Join2Move app geïntegreerd worden. Het totaalpakket genaamd Stepped e-Care Artrose, bestaande uit Join2Move, het e-Exercise doorstroom-model en e-Exercise, zal verspreid worden onder patiënten en huisartsen, die vaak het eerste aanspreekpunt zijn voor mensen met artrose aan de heup en knie. Samengevat heeft dit project de volgende doelstellingen: 1) Drie maanden na aanvang van dit project is er op basis van literatuur en in co-creatie met patiënten, fysiotherapeuten en experts een e-Exercise doorstoom-model ontwikkeld. 2) Vier maanden na aanvang van dit project is het e-Exercise doostroom-model en de actuele lijst met e-Exercise geschoolde fysiotherapeuten geïntegreerd binnen de Join2Move app. 3) Binnen zeven maanden na aanvang van dit project is het voorlichtingsmateriaal (animatie en folders) verspreid via het Reumafonds, Thuisarts.nl en het NHG. 4) Binnen 12 maanden na aanvang van dit project zijn 250 mensen met artrose aan de heup en knie ingestroomd in Stepped e-Care Artrose.

Kenmerken

Projectnummer:
546002010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C. Kloek
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Utrecht