Mobiele menu

Implementatie van een innovatieve e-health app Skully Care in de kinderfysiotherapie praktijk.

Projectomschrijving

De Skully Care app wil de zorg voor baby's die een schedeldeformatie ontwikkelen verbeteren. De app is uitgebreid getest in de praktijk en wordt nu in Nederland door zo’n 200 kinderfysiotherapeuten ingezet als diagnostisch instrument voor plagiocephalie bij baby’s. Het instrument is wetenschappelijk bewezen valide en betrouwbaar gebleken uit recent onderzoek van het UMCU en Hogeschool Utrecht.
Circa 15% van de baby's ontwikkelt sinds het anti-wiegendoodbeleid (slapen op de rug) in het eerste levensjaar een voorkeurshouding en schedeldeformatie. Dit zijn jaarlijks zo'n 25.000 baby's, alleen al in Nederland, waarvan een groot deel (ca 90%) wordt behandeld door kinderfysiotherapeuten. De app maakt snelle en betrouwbare detectie van de mate van schedeldeformatie mogelijk, betrekt de ouder bij de behandeling door delen van advies en motorische video-oefeningen.
We willen meer kinderfysiotherapeuten bereiken en kunnen aansluiten bij hun behoeftes qua implementatie.

Producten

Titel: Skully Care interviews en adviezen ter implementatie
Auteur: Lienke Scheurwater
Titel: "Ze maken zeker waar wat ze zeggen"
Auteur: Lienke Scheurwater
Link: https://m.facebook.com/groups/891631664611412/permalink/1203230296784879/
Titel: Webinar, 6 mei en 1 juni
Auteur: E vd Grift, F Noz
Titel: Webinar, How to start with Skully Care app
Auteur: Elly van der Grift, Freek Noz
Link: https://www.skullycare.com/webinars
Titel: App geeft inzicht in afplatting babyhoofdje
Auteur: Redactie vakblad Vroeg en E. vd Grift
Link: https://www.vakbladvroeg.nl/app-geeft-inzicht-in-afplatting-babyhoofdje/
Titel: Skully Care, the flat head assistant
Auteur: Gertjan Duijm
Link: https://www.skullycare.com/

Verslagen


Eindverslag

Skully Care heeft een app ontwikkeld waarmee de zorgprofessional schedeldeformatie bij baby's kan meten. De meting wordt gedaan door middel van een foto met de smartphone van de bovenkant van het hoofdje van de baby. Het gaat snel en betrouwbaar én het is wetenschappelijk getoetst.
Inmiddels gebruiken kinderfysiotherapeuten en kinderosteopaten de app. Toch zijn er nog veel therapeuten die de app niet kennen en meten 'op het oog', zodat er ernstige vormen gemist worden en het effect van de behandeling op de schedeldeformatie niet goed vastgelegd kan worden.
Met behulp van een opschalingscoach hebben we de wensen van collega's in kaart gebracht, de gebruiksvriendelijkheid van de app getoetst en de resultaten van de interviews gedeeld op professionele facebook-groepen. Ook zijn er 2 artikelen geschreven, één in het blad Vroeg en één is ingediend bij FysioPraxis, het blad van de beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten.
Het heeft geresulteerd in ruim 100 nieuwe gebruikers!

Samenvatting van de aanvraag

De Skully Care app is gericht op verbeteren van zorg voor kinderen in de leeftijd van 0 -12 maanden die een schedeldeformatie ontwikkelen. De applicatie is uitgebreid getest in de praktijk en wordt nu in Nederland door zo’n 100 kinderfysiotherapeuten ingezet als diagnostisch instrument voor plagiocephalie bij baby’s. Het instrument is wetenschappelijk bewezen valide en betrouwbaar gebleken uit recent onderzoek van het UMCU en Hogeschool Utrecht. Probleem: Circa 15%* van de baby's ontwikkelt sinds het anti-wiegendoodbeleid (slapen op de rug) in het eerste levensjaar een voorkeurshouding en schedeldeformatie. Dit zijn jaarlijks zo'n 25.000 baby's, alleen al in Nederland, waarvan een groot deel (ca 90%) wordt behandeld door kinderfysiotherapeuten. De app maakt snelle en betrouwbare detectie van de mate van schedeldeformatie mogelijk, betrekt de ouder bij de behandeling door delen van advies en motorische video-oefeningen. Nu de applicatie gereed is voor verdere opschaling staan we voor de uitdaging hoe we steeds meer kinderfysiotherapeuten kunnen bereiken en op welke manier we kunnen aansluiten bij hun behoeftes qua implementatie. Daar hebben we op dit moment onvoldoende zicht op, zoals bijvoorbeeld welke behoeftes er zijn ten aanzien van scholing in het op de juiste manier uitvoeren en inzetten van de applicatie. We hebben advies en begeleiding nodig bij het uitrollen en implementeren van de applicatie bij kinderfysiotherapeuten. Doel: Inzicht in de gebruikersbehoeftes van kinderfysiotherapeuten voor de implementatie (informatievoorziening, scholingsbehoefte, persoonlijke begeleiding) en het ontwikkelen van passende oplossingen om te voorzien in de behoeftes. Inzicht in het vergroten van het netwerk om meer kinderfysiotherapeuten te bereiken en het vertrouwen te winnen zodat ze gebruikers worden van de applicatie (= landelijke opschaling). Doel komend jaar = 400 nieuwe gebruikers.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002686
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. van der Grift
Verantwoordelijke organisatie:
Skully Care BV