Mobiele menu

Implementatie van een nationaal signaleringsinstrument kindermishandeling in 10 Nederlandse ziekenhuizen

Ziekenhuizen spelen een belangrijke rol in het signaleren van kindermishandeling. Signaleringsinstrumenten helpen zorgverleners om aan de mogelijkheid van kindermishandeling te denken. Met behulp van drie datasets uit drie verschillende onderzoeken werd een nationaal signaleringsinstrument kindermishandeling (NSK) ontwikkeld bestaande uit 4 signaleringsvragen. Als één van de vragen afwijkend scoort, wordt de zorgverlener door de 5 stappen van de KNMG-meldcode Kindermishandeling geleid. 

Het NSK is ingebouwd in de 3 belangrijkste aanbieders van een elektronisch patiëntendossiers in Nederland (HIX, Epic, Nexus) en binnen het project is het NSK geïmplementeerd in 11 Nederlandse ziekenhuizen.  De implementatie is continue gemonitord en geëvalueerd, waarbij blijkt dat het NSK een heldere werkwijze heeft en dat professionals de noodzaak zien van het werken met een signaleringsinstrument en een handelingsschema (de 5 stappen). 

Dit project heeft de blauwdruk voor nationale implementatie van het NSK opgeleverd. De werkwijze van het NSK wordt omarmd door de professionals op de werkvloer, maar ook door beleidsmakers. 

Op de website van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) is meer te lezen over dit project: https://leck.nu/wetenschap/nsk/. Ook kunnen ziekenhuizen zich hier aanmelden voor het NSK. 

Verslagen


Eindverslag

Het Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling (NSK) is ontwikkeld, gevalideerd en gepubliceerd. Dit instrument is gebaseerd op 3 grote databases van 3 Academische ziekenhuizen. Dit instrument is geïmplementeerd in 3 elektronische dossiers (HIX, EPIC, NEXUS). Bij een afwijkende signalering die kan passen bij een vermoeden op kindermishandeling wordt de zorgprofessional door de 5 stappen van de KNMG meldcode geleid. Het NSK wordt inmiddels gebruikt in 11 Nederlandse ziekenhuizen. In verband met de implementatie zijn vele documenten ontwikkeld (zie bijlagen). Tevens wordt een implementatie onderzoek uitgevoerd zodat in een iteratief proces de implementatie steeds soepeler kan verlopen en aansluit bij wat de gebruikers nodig hebben. Er is een nationale database ontwikkeld en de geautomatiseerde dataextractie uit het EPD is (zo goed als) beschikbaar, dit maakt dat de data vanaf de start van het gebruik in mei 2021 binnenkort beschikbaar komen voor verdere analyse. Deze uitkomsten zullen in 2023 gepubliceerd worden in de vorm van een wetenschappelijk artikel.

Augeo magazine ‘Nieuwe inzichten, betere resultaten’

Wetenschappelijke onderzoeken zijn van grote waarde voor het verbeteren van de aanpak van kindermishandeling. Samen met Augeo maakte ZonMw in 2022 een 2e magazine waarin we onderzoeksresultaten vertaalden naar de praktijk. Ook van dit project verscheen een artikel in het magazine.

Lees hier het volledige artikel

Kenmerken

Projectnummer:
10260022010004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. E.M. van de Putte
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht