Mobiele menu

Implementatie van een voorlichtingscampagne om de influenzavaccinatiegraad onder gezondheidspersoneel van ziekenhuizen te verhogen

Een voorlichtingscampagne is geïmplementeerd in ziekenhuizen in de noordelijke regio n.a.v. positieve resultaten van een cluster-gerandomiseerde UMC trial waarin werd aangetoond dat een voorlichtingscampagne leidde tot een significante verhoging van de influenzavaccinatiegraad van gezondheidswerkers. Het project had de volgende doelen:

  • verkrijgen van commitment ziekenhuizen,
  • op maat maken van de campagne,  
  • implementatie in ziekenhuizen in de noordelijke regio  
  • evaluatie.
De participatiegraad was 89% op 1 juni 2013. Het ontwikkelde draaiboek werd geoptimaliseerd m.b.v. stakeholder gesprekken, focusgroep en vragenlijstonderzoek onder gezondheidswerkers. Misvattingen op het vlak van de kennis als ook de rol van afdelingshoofden werden benoemd als belangrijk. Op organisatorisch gebied werd continuïteit van zorg en veiligheid van patiënten als belangrijk gezien.

Bij alle ziekenhuizen is een hogere vaccinatiegraad bereikt in het project seizoen (2013/2014) dan het voorgaande seizoen (2012/13). Echter, over het algemeen zijn de behaalde percentages nog steeds erg laag (<25%). Er zijn op basis van deze resultaten geen stappen ondernomen om landelijke implementatie verder te onderzoeken.

Verslagen


Eindverslag

Het implementatieproject is gebaseerd op resultaten van een cluster-gerandomiseerde trial waaraan alle universitaire Medische Centra (UMCs) deelnamen (ZONMW project nummer 125030012). Hierbij werd aangetoond dat een ontwikkelde influenzavaccinatiecampagne leidde tot een verhoging van de vaccinatiegraad (van gemiddeld 11% tot 22% afhankelijk van het seizoen) van Gezondheidswerkers (GZW).

Het onderhavige project betreft een implementatie-project met als vierledig doel: (1) verkrijgen van commitment ziekenhuizen, (2) op maat maken van de voorlichtingscampagne voor ziekenhuizen, (3) implementeren in ziekenhuizen in de noordelijke provincies, en (4) evalueren voor eventuele toepassing en borging op nationaal niveau.

Ad 1. Van de 11 ziekenhuizen in de noordelijke regio hebben 9 ziekenhuizen aangegeven aan dit project te willen deelnemen (participatiegraad 89%) op 1 juni 2013.

Ad 2. Er zijn meerdere activiteiten ondernomen om het ontwikkelde draaiboek te optimaliseren voor gebruik in alle
ziekenhuizen in Nederland: (1) Stakeholder gesprekken, (2) vragenlijstonderzoek onder GZW perifere ziekenhuizen om materialen te evalueren, (3) GZW vragenlijst om determinanten te valideren. Op grond van de resultaten zijn items in het draaiboek aangepast (zie doelstelling 3).

Ad 3. Er zijn meerdere activiteiten ondernomen: (1) contactpersonen vaststellen, (2) twee regionale workshops voor campagneleiders, (3) aanpassingen materialen zoals website, Facebook pagina, persberichten, communicatieplan VN&VZ, kant-en-klare materialen zoals brieven, posters, FAQs, etc. (4) installeren van helpdesk tijdens griepvaccinatieseizoen.

Ad 4. De evaluatie in januari 2014 liet het volgende beeld zien: bij alle ziekenhuizen is een hogere vaccinatiegraad bereikt in het project seizoen (2013/2014) dan het voorgaande seizoen (2012/13). Echter, over het algemeen zijn de behaalde percentages nog steeds erg laag (<25%, behalve 1 deelnemend ziekenhuis). Er zijn op basis van deze resultaten geen stappen ondernomen om landelijke implementatie verder te onderzoeken.

Conclusie:
Grootschalige voortzetting van deze implementatie op nationaal niveau is niet (kosten-)effectief. Mogelijk dienen andere beleidsmaatregelen te worden genomen. Het VIMP-geld is besteed aan optimalisatie van het programma. Alle ziekenhuizen in de noordelijke regio hebben kennis genomen van het project en van het belang van influenzavaccinatie. De 9 deelnemende ziekenhuizen weten van de beste implementatietechnieken en hebben deze in meer of mindere mate toegepast.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
12500095003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. E. Hak
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen