Mobiele menu

Implementatie van gendertransformatieve zorg: Partners in Centering Pregnancy

Doel

Het doel van dit implementatieproject was het verbeteren van de dagelijkse geboortezorg door het handelen van professionals gendertransformatief te maken. 

Aanpak

Daartoe is onderzoek uitgevoerd naar de implementatie van de Centering Pregnancy (CPr) partnermodule binnen verloskundigenpraktijken. 

De partnermodule is een aanvulling op CPr, een effectief bewezen prenataal groepszorgmodel, gericht op de rol van de partner rondom de bevalling, kraambed, veranderingen in de relatie en de overgang naar ouderschap. Belemmerende en bevorderende factoren bij de implementatie van de CPr partnermodule zijn in kaart gebracht middels de afname van online vragenlijsten en interviews bij wel/niet deelnemende aanstaande vaders en moeders aan de CPr partnermodule en zorgprofessionals. 

Resultaten

De resultaten maken inzichtelijk welke factoren van invloed zijn op het bereik en de aansluiting van aanstaande vaders bij de partnermodule. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de aanstaande vaders het belangrijk vinden dat er aandacht en erkenning is voor hun rol en behoeften tijdens zwangerschap, geboorte, zorg en opvoeding, vanaf het eerste contactmoment. Ook vinden zij het belangrijk dat zorgprofessionals een positieve en open houding uitdragen en vinden zij het prettig als de bijeenkomsten worden begeleid door een vadercoach. Daarnaast twijfelen zij soms over deelname van tevoren of zijn niet enthousiast over de partnermodule voorafgaand aan deelname. Echter, na afloop blijken aanstaande vaders positief op de deelname aan de partnermodule terug te kijken. 

In het verlengde hiervan geven zorgprofessionals aan dat de werving van aanstaande vaders soms moeilijk verloopt. Zorgprofessionals benoemen verder voornamelijk belemmerde factoren op  organisatieniveau, zoals de moeite om een vadercoach te vinden en onvoldoende zekerheid hebben over de financiële middelen voor het inhuren van een vadercoach. Als bevorderende factoren bij de invoering van de partnermodule noemen de zorgprofessionals bijvoorbeeld zichtbaarheid van de uitkomsten en aansluiting bij de taakopvatting.

Het project heeft geresulteerd in een disseminatieplan, drie factsheets (‘gendertransformatieve doorontwikkeling’, ‘bevorderende en belemmerende factoren voor invoering’, en ‘aanbevelingen voor de engagementstrategie van aanstaande vaders’) en een doorontwikkelde versie van de CPr partnermodule.

Meer informatie

Producten

Titel: Implementatie van Gendertransformatieve zorg: Partner in Centering Pregnancy (Cpr)
Auteur: N. van Kesteren, A. Bedaux, I. Smit, N. van Melsen, & F. Pannebakker
Titel: The Centering Pregnancy partner module: Presenting a case study for the gender-transformative adaptation of evidence-based interventions
Auteur: Nicole M.C. van Kesteren, Katja van Groesen, Anne Bedaux, Simon Timmerman and Fieke D. Pannebakker
Link: https://gender-summit.com/past-summits/gs17-eu
Titel: Module bereidt mannen voor op het ouderschap
Auteur: Denise Hilhorst - Interview met Nicole van Kesteren
Link: https://www.ouderscentraal.nl/module-bereidt-mannen-voor-op-het-ouderschap/
Titel: Procesevaluatie van de implementatie van de Centering Pregnancy partnermodule
Auteur: Van Kesteren, N., Van Zoonen, R. & Pannebakker, F.D.
Titel: Vaders betrekken bij de verloskundige zorg
Auteur: Denise Hilhorst - Interview met Nicole van Kesteren
Magazine: Mediator
Link: https://mediator.zonmw.nl/mediator-45/
Titel: Komt een man bij de Verloskundige…
Auteur: Interview met N. van Kesteren
Magazine: Tijdschrift voor Verloskundigen
Link: https://tijdschrift.knov.nl/komt-een-man-bij-de-verloskundige/
Titel: Factsheet ‘Centering Pregnancy partnermodule: gendertransformatieve doorontwikkeling’
Auteur: Van Kesteren, N., Van Groesen, K., Bedaux, A., Van Zoonen, R. & Pannebakker, F.D.
Titel: Factsheet ‘Centering Pregnancy partnermodule: bevorderende en belemmerende factoren voor invoering’
Auteur: Van Kesteren, N., Van Groesen, K., Bedaux, A., Van Zoonen, R. & Pannebakker, F.D.
Titel: Factsheet ‘Centering Pregnancy partnermodule: aanbevelingen voor de engagementstrategie van aanstaande vaders’
Auteur: Van Kesteren, N., Van Groesen, K., Bedaux, A., Van Zoonen, R. & Pannebakker, F.D.

Verslagen


Eindverslag

Doel van dit project was verbetering van de dagelijkse geboortezorg door het handelen van professionals gendertransformatief te maken. Bij gendertransformatief handelen staat het transformeren van normen rond gender centraal, met als uiteindelijke doel betere gezondheidsresultaten voor vrouwen en mannen door het stimuleren van gelijkwaardige genderrelaties. In dit project is onderzoek uitgevoerd naar de implementatie van de Centering Pregnancy partnermodule binnen verloskundigenpraktijken. Deze Centering Pregnancy partnermodule behandelt de rol van de partner rondom de bevalling en kraambed, veranderingen in de relatie en de overgang naar het ouderschap. Aanstaande vaders, aanstaande moeders en verloskundigen waren intensief betrokken bij de uitvoering van het onderzoek, o.a. door deelname aan de werkgroep, afname van vragenlijsten en interviews. Het project heeft geresulteerd in een disseminatieplan, drie factsheets en een doorontwikkelde versie van de Centering Pregnancy partnermodule.

Kenmerken

Projectnummer:
849600006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. F.D. Pannebakker
Verantwoordelijke organisatie:
TNO