Mobiele menu

Implementatie van mixed-reality beweeggames en informatiemodule op de dwarslaesieafdeling van De Hoogstraat

Projectomschrijving

Het krijgen van een dwarslaesie is zeer ingrijpend. In de afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar het inzetten van een MR-bril waarin 3D hologrammen worden geprojecteerd in de werkelijke wereld. Binnen de MR bril zijn twee MR-beweeggames en een MR- informatiemodule ontwikkeld voor patiënten met een dwarslaesie. MR-voorlichting biedt door middel van driedimensionale hologrammen een visueel versterkte en tevens interactieve vorm van voorlichting. Door het gebruik van de beweeggames kunnen revalidanten zelfstandig bewegen op hun eigen kamer.
Tijdens het project is de MR applicatie geïmplementeerd voor dwarslaesie patiënten. Vier super users zijn opgeleid om de interventie te kunnen toepassen. De eerste revalidanten hebben de applicaties gebuikt in hun revalidatietraject. De voorlopige ervaringen met de inzet van MR applicaties wordt door de revalidanten als positief ervaren en prikkelt tot bewegen. Wanneer de applicaties door meer revalidanten zijn gebruikt, vindt de evaluatie plaats.

Verslagen


Eindverslag

Het krijgen van een dwarslaesie is zeer ingrijpend. In de afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar het inzetten van een MR-bril waarin 3D hologrammen worden geprojecteerd in de werkelijke wereld. Binnen de MR bril zijn twee MR-beweeggames en een MR- informatiemodule ontwikkeld voor patiënten met een dwarslaesie. MR-voorlichting biedt door middel van driedimensionale hologrammen een visueel versterkte en tevens interactieve vorm van voorlichting. Door het gebruik van de beweeggames kunnen revalidanten zelfstandig bewegen op hun eigen kamer.
Tijdens het project is de MR applicatie geïmplementeerd voor dwarslaesie patiënten. Vier super users zijn opgeleid om de interventie te kunnen toepassen. De eerste revalidanten hebben de applicaties gebuikt in hun revalidatietraject. De voorlopige ervaringen met de inzet MR applicaties wordt door de revalidanten als positief ervaren en prikkelt tot bewegen. Wanneer de applicaties door meer revalidanten zijn gebruikt, vindt de evaluatie plaats.

Samenvatting van de aanvraag

Het krijgen van een dwarslaesie is zeer ingrijpend. Het hele leven van de patiënt en zijn/haar naaste omgeving verandert drastisch. Naast het verwerken van de nieuwe situatie, wordt er veel verwacht op het gebied van revalidatie en zelfzorg. Afleiding, inspirerende en stimulerende vormen van revalidatie, en voorlichting over wat een dwarslaesie is en wat de toekomst gaat brengen zijn zeer belangrijk. Er is veel onderzoek gedaan naar hoe mensen te motiveren tot bewegen en blijven bewegen. Onderzoek laat zien dat fysieke training significant bijdraagt aan het verbeteren van spierkracht, uitvoeren van dagelijkse activiteiten, sensatie van darmfunctie en loopfunctie bij mensen met een incomplete dwarslaesie. Leukere middelen die direct toegankelijk zijn om mensen meer en op een leuke manier te stimuleren zijn hierbij van essentieel belang. Gaming wordt de laatste jaren toenemend ingezet. Ervaringen zijn zeer positief. De werking van het menselijk lichaam is complex om te begrijpen, de gevolgen van een dwarslaesie nog meer. De patiënt heeft in de klinische fase veel behoefte aan korte maar duidelijke informatie over de aandoening, secundaire stoornissen en het (leren) leven met de aandoening. Door middel van Mixed Reality (MR) wordt er tijdelijk een andere wereld gecreëerd, waardoor de patiënt even kan ontsnappen uit de werkelijke wereld. Tegelijkertijd draagt deze wereld bij aan de revalidatie door activerende elementen toe te voegen. Via een MR-bril worden 3D hologrammen in de werkelijke wereld geprojecteerd. Binnen de MR bril hebben we, via geld van de ZonMw Medische Inspirator Prijs 2019,inmiddels twee MR-beweeggames ontwikkeld, welke patiënten met een dwarslaesie uitdagen tot bewegen. Naast de MR- beweeggames hebben we een MR- informatiemodule ontwikkeld, waarin met gebruik van een hologram van het ruggenmerg wordt uitgelegd wat een dwarslaesie is en welke secundaire stoornissen er bij voor (kunnen) komen. MR-voorlichting biedt door middel van driedimensionale hologrammen een visueel versterkte en tevens interactieve vorm van voorlichting. De patiënt kan de hologrammen tot in detail van dichtbij bekijken, en op bepaalde momenten keuzes maken voor extra informatie al naar gelang de patiënt dit zelf wil. Meer kennis over secundaire stoornissen van een dwarslaesie zal bijdragen aan adequaat zelfmanagement door de patiënt en daarmee kunnen lange termijn complicaties worden voorkomen. 3D beelden en interactieve elementen spreken veel meer tot de verbeelding waardoor informatie beter onthouden wordt. Door het gebruik van de beweeggames kunnen revalidanten zelfstandig bewegen op hun eigen kamer. Er is weinig extra tijd van zorgverleners nodig om toch te zorgen voor meer/voldoende beweging voor de revalidant en daarmee een positieve bijdrage aan het revalidatieproces. De revalidant heeft de mogelijkheid zelf te kunnen oefenen waardoor er meer eigen regie genomen kan worden in de behandeling. Doordat patiënten, na instructie, zelfstandig aan de slag kunnen met de beweeggames kunnen onbenutte momenten makkelijker worden benut voor revalidatie en bewegen. Denk hierbij aan momenten in de avonduren en weekenden. Hierdoor kan er vaker en zelfstandiger worden geoefend. Dit heeft een positief effect op de beleving en zelfstandigheid van de patiënt en daarmee het revalidatieproces. Door gebruik van de informatiemodule komen de dwarslaesie en de secundaire stoornissen als het ware tot leven en dit helpt de patiënt om informatie te begrijpen en te onthouden. Bovendien wordt extra uitleg verstrekt met tekst en geluid. De voorlichtingsmodule is hierdoor ook voor laaggeletterden toegankelijk en de beelden van de module kunnen ook bij ‘anderstaligen' worden gebruikt. Meer kennis over secundaire stoornissen van een dwarslaesie zal bijdragen aan adequaat zelfmanagement en daarmee kunnen lange termijn complicaties worden voorkomen. Uit onze ervaringen met het testen van de MR-bril met beweeggames en informatiemodule blijkt dat zo’n technologische innovatie niet zomaar geïntegreerd wordt in het reguliere revalidatie aanbod. Technologie blijkt spannend of eng, soms moeilijk en als het niet direct optimaal werkt of duidelijk is wordt het snel door patiënt, maar ook door de therapeut of verpleegkundige ter zijde gelegd. Een goed implementatieplan waarbij alle betrokken partijen betrokken worden is dan ook onontbeerlijk om deze nieuwe techniek goed in te bedden in onze revalidatiebehandeling. Een van de paramedici die betrokken was bij de ontwikkeling van de MR applicaties en betrokken was bij het testen ervan wordt nu de implementatie paramedicus die de implementatie van deze nieuwe technologie in onze reguliere behandeling gaat trekken. Kennis over succesvolle implementatie van een dergelijke nieuwe technologie is binnen De Hoogstraat echter beperkt en coaching in het aanpakken van zo’n proces is dan ook gewenst.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002651
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. drs. J.M. Stolwijk
Verantwoordelijke organisatie:
Revalidatiecentrum De Hoogstraat