Mobiele menu

Implementatie van patientgestuurd cardiovasculair risicomanagement

Gemotiveerde patiënten bepalen eigen keuzeprogramma

Controle en behandeling van patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico
vindt in het verzorgingsgebied van Universitair Medisch Centrum St. Radboud (Nijmegen) vrijwel geheel plaats in de eerste lijn. Patiënten met een reeds doorgemaakte cardiovasculaire aandoening zijn vaak onder behandeling in de tweede lijn. Er bestaan geen vaste afspraken tussen de eerste en de tweede lijn over de verantwoordelijkheid van deze zorg. Daar moet het project ‘Implementatie van patiëntgestuurd cardiovasculair risicomanagement’ verandering in brengen. Het UMC biedt huisartsenpraktijken met dit project de mogelijkheid patiënten te laten deelnemen aan een patiëntkeuzeprogramma. Gemotiveerde patiënten kunnen daarin zelf bepalen welke zorg ze krijgen. Speciale aandacht gaat uit naar mensen met een lage sociaal-economische status.

Doelstelling
Succesvolle implementatie van de zorgstandaard Vasculair risicomanagement bij huisartsenpraktijken verbonden aan UMC St. Radboud. Zorg wordt gebaseerd op een patiëntgestuurd keuzeprogramma en web-based patiëntendossier. Streven: 70% van de door de patiënten opgestelde behandeldoelen behalen.

Verslagen


Eindverslag

In het project “Implementatie van Patiëntgestuurd Cardiovasculair Risicomanagement” is de nieuwe Zorgstandaard VRM vertaald naar toepassing in de dagelijkse (eerstelijns)praktijk. Setting van het project zijn Wijkgezondheidscentrum Lindenholt in Nijmegen en huisartsenpraktijk De Linie in Doesburg in samenwerking met vasculair internisten van het UMC St Radboud in Nijmegen.

Doelstelling:
Ondersteund door ZonMw, Vilans, iBMG en VGZ (voormalig UVIT) is een werkwijze ontwikkeld en geïmplementeerd met verschillende doelen die de evidence-based behandeling van risicofactoren en hart-vaatziekten beter mogelijk moet maken om zo meer gezondheidswinst te behalen bij patiënten:
1.vormen van een multidisciplinair, transmuraal samenwerkingsverband met werkafspraken op het gebied van CVRM;
2. gestructureerde risicoinventarisatie;
3. gestructureerde registratie van risicoprofiel en beleid;
4. ondersteunen van zelfmanagement (middels training in motivational interviewing voor zorgverleners, gebruik van een patiëntkeuzeprogramma en een individueel zorgplan).

Bij het ontbreken van een Ketenzorg Informatie Systeem (KIS) dat zou kunnen dienen als middel om bovenstaande doelen te bereiken is samen met Topicus/Protopics een dergelijk KIS ontwikkelt.

Resultaten:
Tijdens de duur van het project is gebleken dat de veelomvattende wijziging in het al bestaande CVRM naar Patiëntgestuurd CVRM zodanig was dat veel van de doelen bereikt zijn maar dat de looptijd te kort is om te kunnen meten of met deze nieuwe aanpak daadwerkelijk gezondheidswinst bereikt wordt.

Doel 1 tot en met 3, motivational interview training, de aanwezigheid van een patiëntkeuzeprogramma en individueel zorgplan zijn gerealiseerd. Op de valreep van het project is ook een goed functionerend KIS dat alle bovengenoemde doelen faciliteert in de samenwerkingsverbanden geïntroduceerd.
De cultuuromslag en gedragsverandering nodig bij zorgverleners om patiënten concreet te ondersteunen in hun zelfmanagement en daarbij ook werkelijk gebruik te maken van de aangereikte tools (zoals het individueel zorgplan) is dankzij ons project begonnen maar nog niet gereed.

De ontwikkelde werkwijze en het KIS zijn overgenomen in de keten DBC CVRM van de zorggroep Huisartsenzorg regio Arnhem welke november 2011 van start is gegaan.

Ambities voor de nabije toekomst:
1.Samen met relevante zorgpartners en patiënten regionale transmurale afspraken op gebied van CVRM maken
2.Faciliteren van blijvende cultuuromslag middels inbedding in lokale zorggroepen Arnhem en Nijmegen
3. Evalueren van (lange termijn) effect van project op CV risicoprofiel (leidt deze aanpak tot gezondheidswinst)

Meer weten?
Email m.vanderwel [at] elg.umcn.nl (m[dot]vanderwel[at]elg[dot]umcn[dot]nl)

In 2008 is een subsidie ontvangen van ZonMw in het programma diseasemanagement chronische ziekten: praktijkprojecten.
Het project implementatie van patient gestuurd CVRM in de huisartspraktijk, wordt uitgevoerd in twee huisarts groepspraktijken. Het programma focust zich op patienten met lage SES, die zijn geselecteerd op basis van postcode.
In eerste instantie worden patienten die bekend zijn met HVZ uitgenodigd. Bij de controle komen algemeen welzijn, HVZ gerelateerde klachten, risicoprofilering en motivatie aan bod. Motivatie wordt gepeild volgens het z.g. stages of changes model. Patienten die gemotiveerd zijn om risicofactoren aan te pakken, wordt gevraagd het patient keuzeprogramma te doorlopen, waarin het gaat om 5 belangrijke items. 1.De motivatie 2. Welke risicofactor wilt u aanpakken? 3. Op welke wijze wilt u dat aanpakken, 4. de keuze voor de centrale zorgverlener en 5. Maakt u gebruik van patientenportaal, een webbased omgeving waarin alle informatie voor de patient wordt getoond en met zorgverleners kan worden gecommuniceerd in een beveiligde omgeving.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
300030008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.C. Bakx
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc