Mobiele menu

Implementatie van Perspective-innovaties in logopedische behandeling van volwassenen met dysartrie.

De logopedische behandeling van neurologische spraakstoornissen (dysartrie) bij mensen met Parkinson of ataxie kan worden ondersteund met innovaties, waaronder een real-time feedback-app (Voice trainer) en online coaching door experts. De effectiviteit is aangetoond in de Perspective-studie. ParkinsonNet wil deze innovaties landelijk implementeren. Na een contextanalyse met patiënten en zorgverleners wordt een implementatieplan opgesteld, waarmee logopedisten kunnen worden geschoold in het gebruiken  van de innovaties. Na afloop van het project kan de implementatie op eigen kracht verder.

Doel

Het doel van het project is dat logopedisten die mensen behandelen met verstaanbaarheidsproblemen door een dysartrie als gevolg van de ziekte van Parkinson of cerebellaire ataxie, optimaal gebruik maken van bewezen effectieve innovaties: de real-time feedbackapp Voice trainer, het online dashboard waarmee patiënten en logopedisten het gebruik van de app kunnen monitoren en uitbreiden en online coaching door een expert. Zo bereiken we dat mensen met complexe verstaanbaarheidsproblemen optimaal worden behandeld.

Aanpak

Het project bestaat uit drie fasen. In fase 1 (8 maanden) voert de projectgroep samen met gebruikersgroepen van patiënten en zorgverleners een gedetailleerde contextanalyse uit op basis van het CFIR-raamwerk. Ook de applicaties zelf worden waar nodig aangepast, zodat gebruik door een grote groep logopedisten mogelijk is. Deze analyse resulteert in een definitief implementatieplan, dat wordt uitgevoerd in fase 2 (12 maanden), waarin logopedisten worden geschoold in het gebruiken van de innovaties. In fase 3 (4 maanden) volgt de definitieve evaluatie met de conclusies en een vervolgplan, zodat de implementatie kan worden gecontinueerd en bestendigd.

Samenwerkingspartners

In dit project werkt ParkinsonNet, een landelijke ondersteuningsorganisatie van regionale netwerkzorg, intensief samen met de Parkinson Vereniging, de Ataxie Vereniging Nederland, de afdeling Revalidatie van het Radboudumc, Elastique BV, de Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), maar ook met eerstelijns logopedische praktijken die de innovaties al succesvol gebruiken.

Verwachte resultaten

Na afloop van het project worden de volgende resultaten verwacht: Het leren gebruiken van de Voice trainer en het dashboard is geïntegreerd in de scholing van logopedisten die mensen met parkinson of ataxie behandelen. Daarnaast past ongeveer een derde van de al geschoolde logopedisten de applicaties toe. Kostendekkende financiering van de exploitatie en structureel onderhoud van de applicaties is vastgelegd en toekomstbestendig. Er is een permanent aanbod van online coaching en scholing passend bij de behoeften van patiënten en logopedisten. En de kennis uit het project is (wetenschappelijk) gedocumenteerd en kan worden gebruikt door andere disciplines of voor andere complexe logopedische behandelingen.

Kenmerken

Projectnummer:
10960102310034
Looptijd: 24%
Looptijd: 24 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.G. Kalf
Verantwoordelijke organisatie:
ParkinsonNet