Mobiele menu

Implementatie van Psyfit.nl, een generieke online mental fitness interventie voor huisartspatiënten met lichte psychische klachten

Psyfit.nl is een online zelfhulpcursus waarmee de mentale conditie wordt getraind. Via de mental fitness principes, zoals het stellen van doelen, optimistisch leren denken en leven in het hier en nu, werken mensen aan hun welbevinden en veerkracht.

In huisartsenpraktijken, die in het algemeen veel te maken hebben met patiënten met lichte psychische klachten, wordt Psyfit.nl als laagdrempelige interventie ingezet onder begeleiding van een POH-GGZ. In het project, waarin Trimbos-instituut, Stadsmaatschap Utrecht, Nederlands Huisartsen Genootschap, Universiteit Twente en Mentalshare Direct samenwerken, wordt gekeken voor welke groepen huisartspatiënten Psyfit.nl geschikt is en wat randvoorwaarden zijn voor succesvolle implementatie.

Het project levert, naast de algemene geleerde lessen, twee praktische producten op: een training voor huisartsen en POH’s-GGZ (als onderdeel van een breder ondersteuningsaanbod voor online interventies in de huisartsenpraktijk) en een implementatieprotocol.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
430000014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A. van der Poel
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut