Mobiele menu

Implementatie van spoed-GGZ binnen de huisartsenpost ter voorkoming van verward gedrag

Er is onvoldoende ggz-spoedzorg beschikbaar voor personen met verward gedrag die zich met een niet-acute zorgvraag melden op de huisartsenpost. Een POH-ggz (met BIG-registratie) binnen de huisartsenpost kan deze personen vooraan in de keten al adequate ggz-ondersteuning bieden. Dit draagt bij aan patiëntvriendelijke hulp, minder handelingsverlegenheid door verbreden van kennis, vloeiende ketenzorg en het voorkomen van verergering van verward gedrag.

Doel

Dit project implementeert en evalueert de inzet van POH’s-ggz op 5 huisartsenposten.

Werkwijze

De POH-ggz wordt in het weekend ingeschakeld bij patiënten die met spoed, maar niet acuut psychosociale zorg nodig hebben. Naast het bieden van goede zorg vroeg in de keten geeft dit ook meer inzicht in personen met verward gedrag in de eerste lijn.

Samenwerking

Het project is een samenwerking van:

  • POH InPractica
  • Stichting Spoedpost Zuid Kennemerland
  • Gemeenten Haarlem en Velsen
  • Academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ van het Radboudumc

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Meer informatie

Producten

Titel: Inpractica: POH GGZ SPOED in de huisartsenpost
Auteur: Inge Kramer & Jantinus Veenstra
Link: http://www.inpractica.nl
Titel: Poh-ggz-spoed
Auteur: Frank van Wijk
Link: https://www.de-eerstelijns.nl/2020/09/poh-ggz-spoed/
Titel: Infographic POH GGZ Spoed - deel 2
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer & Jantinus Veenstra
Titel: Bij angst, verwarring en paniek hoeft niemand op zorg te wachten
Auteur: Inge Kramer en Jantinus Veenstra
Titel: Standaardwerkwijze POH GGZ Spoed op de Huisartsenpost
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer & Jantinus Veenstra
Titel: Infographic POH GGZ Spoed
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer, Jantinus Veenstra & Jacomijn Graat
Titel: Handreiking samenwerking HAP en Acute GGZ
Auteur: Ineen
Titel: Infographic POH GGZ Spoed
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer, Jantinus Veenstra & Corline de Groot
Titel: Instructiekaart POH GGZ Spoed op de huisartsenpost
Auteur: Monique Koks-Leensen
Titel: Infographic POH GGZ Spoed
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer & Jantinus Veenstra
Titel: Stroomschema inzet POH GGZ Spoed op de HAP
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer, Jantinus Veenstra
Titel: Uniek: POH-GGZ-Spoed
Auteur: Gerben Stolk
Link: https://www.de-eerstelijns.nl/2019/05/uniek-poh-ggz-spoed/
Titel: Mental healthcare for adults with mild ID?Urgent care within out-of-hours GP services
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer, Jantinus Veenstra & Geraline Leusink
Titel: Mental healthcare for adults with ID: Urgent care within out-of-hours GP services
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer, Jantinus Veenstra & Geraline Leusink
Titel: Inzet POH GGZ Spoed op de huisartsenpost: Onderzoeksresultaten pilotstudie De Limes
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer & Jantinus Veenstra
Titel: Inzet POH GGZ Spoed op de huisartsenpost: Onderzoeksresultaten pilotstudie De Limes
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer, Jantinus Veenstra & Corline de Groot
Titel: Implementation of urgent mental health care within out-of-hours GP services
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer, Jantinus Veenstra & Geraline Leusink
Titel: Tussenevaluatie HAP Rijnmond
Auteur: Monique Koks-Leensen
Titel: Inzet POH GGZ Spoed op de huisartsenpost: Onderzoeksresultaten pilotstudie
Auteur: Monique Koks-Leensen, Inge Kramer & Jantinus Veenstra

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638015020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.C.J. Koks-Leensen
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc

Contactgegevens

E-mail: monique.koks-leensen@radboudumc.nl
Telefoon: 024 361 81 81
 

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de gemeente Haarlem (regio Noord-Holland).