Mobiele menu

Implementatie van zorg voor kinderen van ouders met psychische problematiek in de GGZ

Kinderen van Ouders met Psychische en/of Verslavingsproblemen (KOPP/KOV) hebben een verhoogd risico om later ook psychische en verslavingsproblemen te ontwikkelen. Bestaande richtlijnen adviseren behandelaren om mensen met kinderen een laagdrempelige online interventie (KopOpOuders) aan te bieden. In de praktijk gebeurt dit nog onvoldoende. Met dit project willen we onderzoeken hoe we kunnen zorgen dat deze interventie wel adequaat wordt ingezet.

Doel

Het doel van dit implementatieproject is dat behandelaren in de volwassenen-GGZ met iedere ouder in gesprek gaan over hun ouderrol en iedere ouder een laagdrempelige online KOPP/KOV interventie aanbieden. Deze KopOpOuders interventie heeft als doel het verbeteren van het psychosociaal welbevinden van KOPP/KOV tussen de 1 en de 18 jaar door ondersteuning van ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek. Uiteindelijk is het doel het verminderen van het ontstaan van psychische en verslavingsprobematiek bij de kinderen.

Aanpak

In de eerste fase zullen focusgroepen plaatsvinden met ouders met eigen ervaring in de GGZ. Ook zal een training worden getest voor behandelaren. De bevindingen worden verwerkt in een implementatieplan.

In de tweede fase zal dit plan worden getest op twee behandelcentra. We brengen in kaart in hoeverre het lukt om toe te leiden naar de interventie. Ook zal worden onderzocht of er sprake is van verbetering van klachten bij ouders en kinderen. Verder zullen opnieuw focusgroepen worden gehouden met behandelaren en interviews met ouders om te onderzoeken waar verbeterpunten zitten.

Dit zal resulteren in een praktijkgericht en onderbouwd implementatieplan.

Afbeelding
Implementatieplan zorg voor kinderen van ouders met psychische problematiek in de GGZ

 

Samenwerkingspartners

De Academische Werkplaats GEZIeN, gezinsgericht werken aan mentale gezondheid, is een samenwerking van Amsterdam UMC, Arkin (een grote GGZ-instelling die merendeels volwassenen behandelt) en Levvel (een grote jeugd-GGZ/jeugdzorg instelling). Binnen de werkplaats komt veel ervaring met wetenschappelijk onderzoek, psychiatrische en verslavingszorg en jeugdGGZ samen. 

Het EKThuis en Expex zijn twee organisaties voor ervaringsdeskundigheid, waardoor het ervaringsdeskundige perspectief wordt vertegenwoordigd.

NPI, centrum voor persoonlijkheidstoornissen en Jellinek verslavingszorg stellen ons in staat om verschillende doelgroepen te onderzoeken.

De implementatiedeskundigen van het LUMC brengen expertise op het gebied van het daadwerkelijk in de praktijk brengen van bewezen effectieve interventies.

Verwachte resultaten

  • Kennis over helpende en belemmerende factoren in het bespreken van ouderschap en de ouderrol, bij zowel behandelaren als ouders.
  • Behandelaren in de volwassenen GGZ zijn in staat op een veilige en prettige manier ouderschap en ouderrol te bespreken.
  • Ouders met psychische of verslavingsproblematiek wordt aangeboden een online behandelinterventie gericht op hun ouderschap te volgen.
  • Ouders die dit helpend vinden volgen de interventie.
  • Ouders voelen zich sterker in hun ouderrol en dit komt hun herstel ten goede.
  • KOPP/KOV kinderen hebben minder risico op eigen psychische/verslavingsproblemen.
  • Er is een implementatieplan voor GGZ-instellingen in Nederland.

Kenmerken

Projectnummer:
10960102310011
Looptijd: 24%
Looptijd: 24 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. CM Middeldorp MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC