Mobiele menu

Implementatie vernieuwde werkwijze interventie Bewegen op recept

Projectomschrijving

Doel Bewegen op Recept
Bewegen op Recept is gericht op mensen met een leefstijl gerelateerde klacht die niet voldoende bewegen (zie beweegrichtlijnen). Patiënten die zich melden bij eerstelijns zorgverleners worden doorverwezen naar beweegactiviteiten die worden georganiseerd door sportprofessionals in de wijk.

Aanpak implementatie
In dit project wordt voortgebouwd op eerder ZonMw-project Bewegen op Recept: Samen op weg naar een praktische toolbox om via een integrale aanpak. Met een lerende aanpak wordt de implementatie gevolgd en de werkwijze verder aangescherpt zodat een best practice ontstaat. Daarnaast worden de tevredenheid, ervaringen en opbrengsten van Bewegen op recept bij de deelnemers in kaart gebracht om de werkwijze bij te sturen. De kennis die wordt opgedaan omtrent de werkwijze Bewegen op recept wordt via de betrokken professionals lokaal en landelijke verspreid. Het gaat dan bijvoorbeeld over de samenwerking tussen zorg en sport, verwijzen van patiënten naar sport en bewegen en het bevorderen van duurzaam sport en bewegen. Ook zal landelijke bekendheid gegenereerd worden voor de werkwijze Bewegen op recept door een handboek te ontwikkelen en de werkwijze in te dienen bij de database erkende interventies (Loket Gezond Leven).

Verwachte opbrengst
De meerwaarde van de vernieuwde werkwijze Bewegen op recept is dat dit leidt tot een groter bereik van de doelgroep, betere samenwerking tussen zorg- en sportprofessionals, betere doorstroom in het doorverwijsproces, en dat meer patiënten gaan en blijven bewegen. Hiermee dragen wij bij aan het maatschappelijke probleem van inactiviteit bij zowel mensen met een chronische aandoening (oa diabetes, overgewicht) als mensen zonder een aandoening zoals benoemd in het Sportakkoord en Preventieakkoord.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Achtergrond: Fysieke inactiviteit is een van de grootste gezondheidsproblemen van de laatste jaren. Een groot deel van de Nederlandse bevolking voldoet niet aan de Beweegrichtlijnen. Met de interventie bewegen op recept worden patiënten die zich melden bij de huisarts, praktijkondersteuner of fysiotherapeut door de zorgverleners doorverwezen, middels een beweegrecept, naar beweegactiviteiten die worden georganiseerd door sportprofessionals in de wijk. De doelgroep is mensen met een leefstijl gerelateerde klacht, die niet voldoende bewegen en weinig gezondheidsvaardigheden hebben maar wel gemotiveerd zijn voor sport en bewegen. Met behulp van ‘Bewegen op recept’ wordt een doelgroep bereikt die vaak niet door reguliere sportstimuleringsactiviteiten wordt bereikt en bevordert de inactiviteit van deze doelgroep. Eerder ZonMw-project: Op basis van opgedane inzichten, kennis en ervaringen op de Landelijke Kennisdag Bewegen op recept (ZonMw-project projectnummer 50004569) is de werkwijze van Bewegen op recept lokaal verder ontwikkeld en vernieuwd. In het voorgestelde project willen we deze vernieuwde werkwijze implementeren in de praktijk in de gemeente Nieuwegein. Doel van het project: Het doel van de lokale implementatie is het stimuleren van bewegen bij mensen met en zonder een chronische aandoening die inactief zijn om (positieve) gezondheid te bevorderen. De doelstellingen voor dit project zijn ontwikkelen een best practices in de gemeente Nieuwegein, waardepropositie bij de doelgroep, bevorderen van kenniscirculatie en genereren landelijke en lokale bekendheid. Kansen voor implementatie en de samenwerking: De vernieuwde werkwijze van Bewegen op recept wordt geïmplementeerd door betrokken zorg- en sportprofessionals die ook betrokken zijn geweest bij de doorontwikkeling van de werkwijze. Op deze manier is gegarandeerd dat de werkwijze goed aansluit bij de praktische werkzaamheden van de professionals. Zorgprofessionals zijn huisartsen, fysiotherapeuten en prakrijk ondersteuners (POH). Sportprofessionals zijn buurtsportcoaches en trainers van het lokale sport- en beweegaanbod. De gemeente Nieuwegein ondersteunt en financiert de implementatie van de vernieuwde werkwijze Bewegen op recept. De samenwerking tussen de projectpartners in het voorgestelde project is al jaren structureel en verloopt goed. De kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit beleid (gemeente Nieuwegein), praktijk (zorgprofessionals Galecop en EMC & sportprofessionals van SportID) en onderzoek (Mulier Instituut). Projectleider en hoofdaanvrager van dit voorstel is SportID. Zij zijn als praktijkprofessionals een belangrijke schakel tussen de zorg en de sport. SportID heeft verschillende buurtsportcoaches in dienst waarnaar patiënten vanuit de zorg worden doorverwezen richting sport en beweegaanbod. SportID weet wat er in de praktijk speelt en erkent de meerwaarde van het project. Aanpak van project: met behulp van 5 werkpakketten wordt in dit project de vernieuwde werkwijze geïmplementeerd. Rondom de implementatie wordt met een lerende aanpak de implementatie gevolgd en de werkwijze verder aangescherpt zodat een best practice ontstaat (werkpakket 1 en 2). Daarnaast wordt in werkpakket 3 de tevredenheid, ervaringen en opbrengsten van Bewegen op recept bij de deelnemers in kaart gebracht om de werkwijze bij te sturen. De kennis die wordt opgedaan omtrent de werkwijze Bewegen op recept, bijvoorbeeld over de samenwerking tussen zorg en sport, verwijzen van patiënten naar sport en bewegen en het bevorderen van duurzaam sport en bewegen wordt via de betrokken professionals lokaal en landelijke verspreid in werkpakket 4. Ook zal landelijke bekendheid gegenereerd worden voor de werkwijze Bewegen op recept door een handboek te ontwikkelen en de werkwijze in te dienen bij de database erkende interventies (Loket Gezond Leven). Meerwaarde van project: De meerwaarde van de vernieuwde werkwijze Bewegen op recept is dat dit leidt tot een groter bereik van de doelgroep, betere samenwerking tussen zorg- en sportprofessionals, betere doorstroom in het doorverwijsproces, en dat meer patiënten gaan en blijven bewegen. Hiermee dragen wij bij aan het maatschappelijke probleem van inactiviteit bij zowel mensen met een chronische aandoening (oa diabetes, overgewicht) als mensen zonder een aandoening zoals benoemd in het Sportakkoord en Preventieakkoord.

Kenmerken

Projectnummer:
555001008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. van Rootselaar
Verantwoordelijke organisatie:
SportID Nieuwegein