Mobiele menu

Implementatie vernieuwde werkwijze interventie Bewegen op recept

Doel Bewegen op Recept
Bewegen op Recept is gericht op mensen met een leefstijl gerelateerde klacht die niet voldoende bewegen (zie beweegrichtlijnen). Patiënten die zich melden bij eerstelijns zorgverleners worden doorverwezen naar beweegactiviteiten die worden georganiseerd door sportprofessionals in de wijk.

Aanpak implementatie
In dit project wordt voortgebouwd op eerder ZonMw-project Bewegen op Recept: Samen op weg naar een praktische toolbox om via een integrale aanpak. Met een lerende aanpak wordt de implementatie gevolgd en de werkwijze verder aangescherpt zodat een best practice ontstaat. Daarnaast worden de tevredenheid, ervaringen en opbrengsten van Bewegen op recept bij de deelnemers in kaart gebracht om de werkwijze bij te sturen. De kennis die wordt opgedaan omtrent de werkwijze Bewegen op recept wordt via de betrokken professionals lokaal en landelijke verspreid. Het gaat dan bijvoorbeeld over de samenwerking tussen zorg en sport, verwijzen van patiënten naar sport en bewegen en het bevorderen van duurzaam sport en bewegen. Ook zal landelijke bekendheid gegenereerd worden voor de werkwijze Bewegen op recept door een handboek te ontwikkelen en de werkwijze in te dienen bij de database erkende interventies (Loket Gezond Leven).

Verwachte opbrengst
De meerwaarde van de vernieuwde werkwijze Bewegen op recept is dat dit leidt tot een groter bereik van de doelgroep, betere samenwerking tussen zorg- en sportprofessionals, betere doorstroom in het doorverwijsproces, en dat meer patiënten gaan en blijven bewegen. Hiermee dragen wij bij aan het maatschappelijke probleem van inactiviteit bij zowel mensen met een chronische aandoening (oa diabetes, overgewicht) als mensen zonder een aandoening zoals benoemd in het Sportakkoord en Preventieakkoord.

Kenmerken

Projectnummer:
555001008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. van Rootselaar
Verantwoordelijke organisatie:
SportID Nieuwegein