Mobiele menu

Implementatie VIPP-V als behandelmethode voor ouders en hun jonge kinderen met een visuele of visuele-en verstandelijke beperking in de instellingen Bartiméus en Koninklijke Visio

De VIPP-V projectgroep heeft in februari 2021 een subsidie ontvangen voor een implementatie traject bij Bartiméus en Visio. Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting in parents of children with Visual or Visual-and-intellectual disabilities (VIPP-V), is gericht op ouders van kinderen met een visuele- of visuele-en -verstandelijke beperking in de leeftijd van 0-6 jaar die veel stress ervaren en/of onzeker zijn over hun manier van aansluiten bij hun kind.

De methode richt zich op het verbeteren van de sensitiviteit, het verbeteren van de communicatie en het delen van gevoelens. Er is aandacht voor de specifieke gedragskenmerken van communicatie bij kinderen met een visuele beperking.
VIPP-V bestaat uit 6/7 huisbezoeken (inclusief 1 kennismakingsbezoek). Tijdens de huisbezoeken worden video-opnames gemaakt en nabesproken aan de hand van een handleiding. Er wordt door een ondersteuner gewerkt met één ouder en één kind. Een tweede ouder kan bij de laatste twee huisbezoeken aansluiten.

Uit onderzoek blijkt dat bij ouders die de VIPP-V interventie hadden ontvangen het gevoel van competentie als ouders significant groter werd, en de ouderlijke stress afnam.
Het implementatieproject heeft als doel:

  • Herzien van de VIPP-V cursus, VIPP-V handleiding en bijkomend materiaal.
  • De VIPP-V interventie beschrijven in het Methodenboek.
  • Het scholen van medewerkers zodat VIPP-V preventief aan alle ouders met een blind kind aangeboden kan worden en curatief aan ouders van slechtziende kinderen die moeite hebben om de signalen van hun kind (goed) te interpreteren en/of ouderlijke stress ervaren.
  • Opzetten van een (her)registratietraject met supervisie/intervisie.

Kenmerken

Projectnummer:
943100021
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. P.S. Sterkenburg PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Bartiméus