Mobiele menu

Implementatie VONK onderwijsmodule De schaduwkanten van ouderschap

Projectomschrijving

Leernetwerk VONK ontwikkelde een film “De schaduwkanten van ouderschap” waarin ouders vertellen over hun worsteling met de moeilijke kanten van ouderschap. Behalve het aanzwengelen van het maatschappelijke debat en het verlagen van de drempel om over deze schaduwkanten in gesprek te gaan, beoogt de film het vakmanschap van professionals rond deze problematiek te vergroten.

VONK ontwikkelt samen met ouders, jeugdigen en professionals rondom de film een onderwijsmodule waarin bovenstaande doelen aan bod komen. Het is een digitale module met een serie podcastafleveringen, waarin verschillende perspectieven aan bod komen, aangevuld met verdiepende groepsbijeenkomsten.

Dit project is gericht op de implementatie van de module. Met de Academie van WIJ-Groningen wordt de module doorontwikkeld voor medewerkers van WIJ en ook wordt de module binnen de opleiding Social Work van de Hanzehogeschool aangeboden. Daarnaast start een ouderpanel, waarbij Groningse ouders naar aanleiding van de film met elkaar in gesprek gaan.

Producten

Titel: Webinar en film 'De schaduwkanten van ouderschap. Het verhaal van Sahar'.
Auteur: Leernetwerk VONK
Titel: Schaduwkanten van ouderschap
Auteur: VONK-leernetwerk, HanzePro, Kenniswerkplaats Jeugd Friesland
Titel: VONK-podcasts
Auteur: Leernetwerk VONK
Link: https://vonkpodcasts.podbean.com/
Titel: Regionaal Leernetwerk Veilig Opgroeien: Laat je raken!
Auteur: Suzanne Kuik, Lucienne van Eijk, Mirjam Wijnja, Marja Bakker

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Met deze aanvraag wil het regionale leernetwerk VONK de digitale Onderwijsmodule "De schaduwkanten van het ouderschap" implementeren binnen de WIJ-teams van WIJ-Groningen en binnen de opleidingen Social Work (Voltijd en deeltijd) en de PABO van de Hanzehogeschool. Daarnaast wil het leernetwerk met (fragmenten uit) de module direct de doelgroep van ouders bereiken en versterken. De onderwijsmodule bestaat uit een film waarin ouders over de schaduwkanten van hun ouderschap praten en podcasts waarin experts ingaan op een paar thema's uit de film (o.a. luisteren naar ouders, samenwerken met en rondom een gezin). De implementatie van de module bij WIJ-teams en in het onderwijs doen we door rondom de onderwijsmodule drie verdiepende bijeenkomsten te organiseren, aangepast aan de leerbehoefte van aankomende hbo-professionals en professionals werkzaam bij WIJ-Groningen. Daarnaast zetten we een ouderpanel op, dat op basis van filmfragmenten uit de onderwijsmodule met ouders in gesprek gaat over de moeilijke kanten van het ouderschap en worstelingen daarbij. De onderwijsmodule gaat uit van de beste intenties van ouders en professionals, iedereen heeft uiteindelijk het beste met kinderen voor: onveiligheid komt niet voort uit onwil maar uit onmacht of onwetendheid. Dit biedt een perspectief van waaruit zij met elkaar in gesprek kunnen gaan (zowel met ouders als met elkaar). Met dit uitgangspunt sluiten we aan bij de koers van het lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling, bij de regiovisie van Groningen 'Geweld hoort nergens thuis' en bij de landelijke ontwikkelingen rondom het aansluiten bij ouders zoals beschreven door het NCJ. Bij de evaluatie van de onderwijsmodule zetten we een tweetal 'Dialoogtafels' in, zoals ontwikkeld door de Academische werkplaats Transformatie Jeugd Friesland. Daarnaast maken we gebruik van zelfregistratie en interviews. Bij afronding van het project ligt er een geëvalueerde verdiepende onderwijsmodule, een borgingsplan binnen WIJ-Groningen en de genoemde opleidingen van de Hanze, en ook een borgingsplan voor voortzetting van het ouderpanel.

Kenmerken

Projectnummer:
73700095001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. S.L. Ketner
Verantwoordelijke organisatie:
Hanzehogeschool Groningen