Mobiele menu

Implementatie wijk-GGD 'er

Projectomschrijving

Professionals in de wijk krijgen vaker te maken met mensen met (ernstige) psychiatrische problematiek. Zij hebben niet altijd voldoende deskundigheid om hen op tijd de goede hulp te bieden. Omstanders weten zich met de situatie geen raad of ervaren overlast. Een medewerker van GGz Breburg wordt ingezet om als Wijk-GGD’er te ondersteunen.

Doel

De Wijk-GGD’er heeft kennis en ervaring op het gebied van mensen met psychiatrische problematiek. Hij is er voor deze mensen zelf, maar ook voor buurtbewoners, vrijwilligers en professionals die met hen te maken krijgen. Hij denkt mee, kijkt mee en gaat mee. Als het nodig is schakelt hij snel door naar de gespecialiseerde zorg. Op deze manier worden problemen vroeger gesignaleerd en sneller opgepakt. Hiermee wordt erger voorkomen en op tijd de juiste ondersteuning geboden.

Samenwerkingspartners

De gemeente Geertruidenberg werkt in deze aanpak samen met de partners op het gebied van veiligheid, wonen, welzijn en zorg. Ook worden ervaringsdeskundigen bij de aanpak betrokken.

Resultaten

Halverwege 2020 werd in de gemeente Geertruidenberg de Wijk-GGD’er geïntroduceerd. Zij heeft een toegevoegde waarde voor professionals in zowel het veiligheidsdomein als het sociaal domein, door hen te helpen problematiek te duiden en uitleg en advies te geven. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan collega’s door andere vragen te stellen aan inwoners/cliënten, mee te gaan op huisbezoek en door zelf contact te houden met inwoners.

Professionals in het veiligheidsdomein en het sociaal domein weten de Wijk-GGD’er inmiddels goed te vinden als aanspreekpunt in casussen waarin sprake is van psychosociale of psychiatrische problematiek. De Wijk-GGD’er is op deze wijze een verbindende schakel tussen zorg en veiligheid.

De pilot zal met een jaar worden verlengd om extra aandacht te geven aan het verstevigen van de consultatiefunctie en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Ook zal de Wijk-GGD’er inwoners rechtstreeks gaan benaderen. Dit draagt bij aan de normalisering van de leefsituatie en betere hulpverlening aan de inwoners van Geertruidenberg.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De gemeente Geertruidenberg telt ruim 22.000 inwoners en ligt in de regio West-Brabant. In deze regio is de gemeente Breda de centrumgemeente. De grotere regionale voorzieningen voor zorg en veiligheid zijn in de gemeente Breda gevestigd. Zowel de eigen medewerkers als de medewerkers van de partnerorganisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met complexe problematiek in de gemeente. Ze missen doorgaans de kennis en kunde om op alle vragen van en over mensen met (ernstige) psychiatrische problematiek een antwoord te geven. Dit heeft vaak tot gevolg dat de persoon niet de passende ondersteuning krijgt of veel te laat. Soms echter wordt een bewoner met problematiek juist ook te snel naar dure zorg doorverwezen omdat omstanders met hun handen in het haar zitten. Dit leidt tot crisisachtige situaties, zorgen over mensen met verward gedrag en een toename van meldingen bij bemoeizorg. Daarnaast zien we langere wachtlijsten bij de gespecialiseerde zorg en dreigen de kosten voor zorg onbetaalbaar te worden. Door het inzetten van een wijk-GGD’er willen de gemeente Geertruidenberg en GGz Breburg samen met lokale partners beter in staat zijn om inwoners met psychiatrische problematiek te helpen. De “wijk-GGD er” is een medewerker van GGz Breburg met veel kennis over en ervaring met mensen met psychiatrische problematiek. Deze medewerker biedt ondersteuning aan het wijkteam, professionals van andere organisaties, vrijwilligers en buurtbewoners die te maken krijgen met gedrag van of vragen over mensen met psychiatrische problematiek die in de wijk wonen. De GGz medewerker denkt mee, kijkt mee en gaat ook mee als dat nodig is. Hij of zij geeft de buurtbewoner, de vrijwilliger, de professional of het team advies, geeft tips of traint ter plekke en kan als het nodig is ook snel doorschakelen naar de gespecialiseerde zorg. Met de inzet van een “wijk-GGD’er” met kennis vanuit de ggz kunnen we ernstige problemen vroeg signaleren en snel oppakken, kunnen we voorkomen dat beginnende problemen erger worden en de juiste zorg en ondersteuning op het goede moment inzetten. Doordat we er vroeg bij zijn, denken wij in veel gevallen dure zorg te kunnen voorkomen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638010067
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
G. Bouman
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Geertruidenberg

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in Geertruidenberg (regio West-Brabant).