Mobiele menu

Implementatie Wijk-GGD''''er voor integrale aanpak overlastproblematiek Burg. in ''''t Veldpark Zaanstad

Achtergrond

De gemeente Zaanstad en de GGD Zaanstreek-Waterland willen starten met een Wijk-GGD’er in aanvulling op het huidige aanbod aan zorg- en hulpverleners. Deze Wijk-GGD’er kan met name een brugfunctie vervullen tussen de domeinen veiligheid en zorg. De Wijk-GGD’er kan de politie en andere partners ontlasten door middel van advies, beoordeling en tijdige inschatting van zorgbehoeften van personen met onbegrepen gedrag (niet-acuut). De bedoeling is om deze Wijk-GGD’er gedurende de pilot specifiek in te zetten voor de aanpak van een overlast gevende groep in het Burg. In ’t Veldpark.

Doel

Het doel van dit project is om bij te dragen aan het beheersbaar houden van de overlastsituatie in het park en de overlastgevers die dit nodig hebben naar zorg/ondersteuning te begeleiden. Hiertoe helpt de Wijk-GGD’er de partners bij het beter in beeld brengen van de zorgbehoeften van de leden van de overlastgevende groep. Bij duurzame borging en extra middelen, kan de gezamenlijke, integrale aanpak op langere termijn bijdragen aan een significante vermindering van de overlast en het vergroten van de veiligheidsbeleving van omwonenden en bezoekers.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere gemeente Zaanstad, GGD Zaanstreek-Waterland, politie Zaanstad, Zorg- en Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland, Stichting Surant, en het Leger des Heils.

Kenmerken

Projectnummer:
06380012140005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. P.J. Jong-Torn
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Zaanstad