Mobiele menu

Implementatiebevordering van de cursus 'Herstellen doe je zelf'

Projectomschrijving

Implementatiebevordering van de cursus 'Herstellen doe je zelf'

Vervolg op project 100003017

Dit project heeft tot doel: het organiseren van denktank/brainstorm om een structurele oplossing te vinden voor financiering van de cursus. Hierbij wordt gedacht aan verzekeraars, gemeentelijke ambtenaren, zorgmanagers uit de GGz, leden van de begeleidingscommissie van het onderzoek en van het Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid (KZE), cursusleiders, e.d.. Deze bijeenkomsten worden opgenomen en uitgewerkt, en moeten resulteren in een aantal concrete tips. Eindresultaat wordt een (beknopt) geschreven advies over verschillende manieren van financiering van de cursus, dat het KZE zal gebruiken bij de bezoeken die afgelegd worden voor het werven van nieuwe locaties voor de cursus. Daarnaast komt er een gedrukte 'reclamefolder' over de cursus, waarin staat wat de cursus inhoudt, dat wetenschappelijk is bewezen dat ze effect heeft, en hoe men de cursus gefinancierd kan krijgen. De informatie komt ook op de website van het KZE.

Producten

Titel: Effects of a peer-run course on the recovery of people with major psychiatric problems: a randomised controlled trial
Auteur: Van Gestel-Timmermans JAWM, Brouwers EPM, Van Assen MALM & Van Nieuwenhuizen Ch. Accepted for publication in Psychiatric Services.
Magazine: Psychiatric Services
Titel: Hope as a determinant of mental health recovery: a psychometric evaluation of the Herth Hope Index-Dutch version.
Auteur: Hanneke van Gestel-Timmermans, Joop van den Bogaard, Evelien Brouwers, Kaye Herth, Chijs van Nieuwenhuizen. Published Online: Mar 3 2010 11:01PM DOI: 10.1111/j.1471-6712.2009.00758.x
Magazine: Scandinavian Journal of Caring Sciences
Titel: 'Recovery is up to you', a peer-run course.
Auteur: Van Gestel-Timmermans JAWM, Brouwers EPM, and Van Nieuwenhuizen Ch.. Recovery is up to you, a peer-run course. Psychiatr. Services. 2010; 61:944-945.
Magazine: Psychiatric Services
Titel: Profiles of individually defined recovery of people with major psychiatric problems.
Auteur: Van Gestel-Timmermans JAWM, Brouwers EPM, Bongers IL, Van Assen M.A.L.M. & Van Nieuwenhuizen Ch. (2011). International Journal of Social Psychiatry, published online 3 August 2011 DOI: 10.1177/0020764011412710 (e-pub ahead of print)
Magazine: International Journal of Social Psychiatry
Titel: Recovery is up to you;
Auteur: Hanneke van Gestel-Timmermans
Titel: Recovery is up to you.
Titel: Herstellen doe je zelf.
Titel: Herstellen doe je zelf; een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek naar de effecten van een cursus, geleid door ervaringsdeskundigen, op het herstel van de deelnemers.
Titel: Afsluitend symposium ‘Herstellen doe je zelf; Onderzoek en praktijk van herstel en ervaringsdeskundigheid’

Verslagen


Eindverslag

Uit eerder door ZonMw gefinancierd onderzoek is gebleken dat de cursus 'Herstellen doe je zelf' een positief effect heeft op enkele cruciale onderdelen van het herstelproces van de deelnemers (mensen met ernstige psychische problemen). Ondanks het feit dat de cursus ook door deelnemers en organisatoren zeer goed gewaardeerd wordt liep het aantal plaatsen waar de cursus gegeven werd terug. Een belangrijke reden hiervoor was dat er geen structurele financiering was voor de cursus; aan de cursus kon geen Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) gekoppeld worden, omdat het een vorm van zelfhulp betreft waarbij een formele behandelaar ontbreekt. De cursus werd daarom vaak uit tijdelijke 'potjes' gefinancierd. Dankzij de implementatie-impuls zijn de volgende activiteiten ondernomen om de implementatie te bevorderen:
1. Er zijn 3 denktankbijeenkomsten georganiseerd waarbij mensen met verschillende achtergronden brainstormden over meer structurele financiele oplossingen. Hiervan is een verslag geschreven dat is aangeboden aan het KZE, dat beheerder is van de cursus.
2. Een deel van deze tips is meegenomen in een folder die is gemaakt voor gemeenten en andere organisaties. Dit omdat de cursus tot nu toe voornamelijk in de GGz gegeven wordt maar ook goed past binnen de WMO. Deze folder is gedrukt (oplage 4000) en wordt door het KZE verspreid. Het KZE heeft 50 gemeenten aangeschreven en hen de folder en de uitnodiging voor het symposium gestuurd.
3. Er is bij Tranzo op 15 juni een symposium georganiseerd getiteld: 'Herstellen doe je zelf: onderzoek en praktijk van herstel en ervaringsdeskundigheid'. Het symposium is succesvol verlopen en trok ca. 130 bezoekers.
4. Er is geprobeerd om een publicatie in een toegankelijk publieksblad te krijgen. Het tijdschrift Santé had interesse en plaatst een bericht over de cursus in het decembernummer 2011. Ook zijn er artikelen verschenen over de het onderzoek en de cursus in de bladen Zorg en Welzijn, en de Psy. Binnenkort zal er een Nederlandstalig artikel verschijnen over het onderzoek en de cursus in het Tijdschrift voor Rehabilitatie Ook is GGz Nederland benaderd, die na dit initiatief aandacht besteed heeft aan de cursus in haar nieuwsbrief die verstuurd is naar alle GGz instellingen gaat die bij GGz Nederland zijn aangesloten. Publieksbladen Margriet, Libelle, en Opzij zijn ook benaderd maar hadden geen interesse. Ook op een persbericht (gekoppeld aan het symposium) kwamen geen reacties.

Samenvatting van de aanvraag

Implementatiebevordering van de cursus 'Herstellen doe je zelf'

Vervolg op project 100003017

Dit project heeft tot doel: het organiseren van denktank/brainstorm om een structurele oplossing te vinden voor financiering van de cursus. Hierbij wordt gedacht aan verzekeraars, gemeentelijke ambtenaren, zorgmanagers uit de GGz, leden van de begeleidingscommissie van het onderzoek en van het Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid (KZE), cursusleiders, e.d.. Deze bijeenkomsten worden opgenomen en uitgewerkt, en moeten resulteren in een aantal concrete tips. Eindresultaat wordt een (beknopt) geschreven advies over verschillende manieren van financiering van de cursus, dat het KZE zal gebruiken bij de bezoeken die afgelegd worden voor het werven van nieuwe locaties voor de cursus. Daarnaast komt er een gedrukte 'reclamefolder' over de cursus, waarin staat wat de cursus inhoudt, dat wetenschappelijk is bewezen dat ze effect heeft, en hoe men de cursus gefinancierd kan krijgen. De informatie komt ook op de website van het KZE.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
100003117
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.P.M. Brouwers
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Tilburg