Mobiele menu

Implementatiefase Zinnige Zorg GGZ

Projectomschrijving

In juni 2020 zijn het Verbetersignalement Zinnige Zorg Psychose en het Verbetersignalement Zinnige Zorg PTSS door de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland vastgesteld. Deze signalementen kwamen tot stand in nauwe samenwerking met partijen en deskundigen in de geestelijke gezondheidszorg. In de verbetersignalementen staat dat de zorg aan mensen met PTSS en psychose beter kan.

Doel en werkwijze

In 2022 hebben deze partijen samen met de projectleider van dit project en het Zorginstituut stappen gezet in het in de praktijk brengen van de verbetersignalementen. Daarbij richtten ze zich op de volgende onderwerpen:

  1. meer mensen met een psychose moeten cognitieve gedragstherapie (CGT) krijgen
  2. meer mensen met psychose krijgen jaarlijks een somatisch screening
  3. meer mensen met PTSS krijgen een traumagerichte behandeling
  4. verminderen benzodiazepinegebruik bij mensen bij PTSS
  5. verbeteren herkenning van PTSS
  6. verbeteren informatie-uitwisseling tussen GGZ en huisarts

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In juni 2020 zijn het Verbetersignalement Zinnige Zorg Psychose en het Verbetersignalement Zinnige Zorg PTSS door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vastgesteld. Deze signalementen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met partijen en deskundigen in het ggz-veld. In de verbetersignalementen wordt vastgesteld dat de zorg aan mensen met PTSS en psychose kan worden verbeterd. Nadat de verbeterplannen zijn opgeleverd, zijn de partijen en het zorginstituut gestart met het verkennen en voorbereiden van de implementatie. De partijen in het HLA-GGZ hebben in 2021 gevraagd om budget om deze implementatie te ondersteunen. Gezien het belang van het onderwerp, is een aantal acties, zoals het opstellen van plannen van aanpak, eind 2020 al gestart. Vanaf december 2021 is de projectleider implementatie zinnige zorg gestart, in 2022 willen we gezamenlijk met de projectleider, partijen en het zorginstituut stappen zetten in de implementatie. De belangrijkste verbeterpunten die zijn gesignaleerd in het zorgtraject van mensen met psychose: • meer mensen met psychose krijgen cognitieve gedragstherapie als behandeling; • meer mensen met psychose krijgen een jaarlijkse somatische screening. De belangrijkste verbeterpunten die zijn gesignaleerd in het zorgtraject van mensen met een posttraumatische stress-stoornis: • meer mensen met PTSS krijgen een traumagerichte behandeling; • mensen met PTSS gaan minder benzodiazepinen gebruiken; • PTSS wordt vaker herkend; • de informatie-uitwisseling tussen GGZ en huisarts wordt verbeterd.

Kenmerken

Projectnummer:
8590065030
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. M.H.C. de Romph BA
Verantwoordelijke organisatie:
P3NL
Afbeelding

Kwaliteitsgelden Geestelijke gezondheidszorg

De alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa GGZ) werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan de verdere verbetering en borging van kwaliteit in de ggz. Lees meer over hun activiteiten.