Mobiele menu

Implementatiefellow Erasmus MC

Projectomschrijving

In de periode van 2010-2013 heeft het implementatiefellowship geleid tot de volgende resultaten:

 • In 2010 is de projectgroep Implementatie ingesteld en is de consultfunctie ten aanzien van implementatieonderzoek gerealiseerd.
 • Vanuit mijn functie als fellow heb ik allerlei activiteiten ondernomen om een kennisimpuls te geven aan implementatieonderzoek door o.a.
  • onderzoeksvoorstellen en subsidieaanvragen (mee) te schrijven (n=14, waarvan er 7 zijn gehonoreerd [4 door ZonMw])
  • het leiden van een 4-tal implementatieonderzoeksprojecten
  • het actief adviseren bij de uitvoering van een aantal implementatieonderzoeken (n=6)
  • publiceren over implementatieonderzoek (n=5)
 • Daarnaast verzorg ik scholing over implementatie voor o.a. verpleegkundigen en paramedici en start er in het cursusjaar 2013-14 een onderwijsleerlijn 'Patiëntveiligheid en kwaliteit' voor studenten geneeskunde, waarin implementatie is ingebed. Dit onderwijs zal ik gaan verzorgen.
 • Tijdens het fellowship is in 2011 een minisymposium georganiseerd over implementatieonderzoek.
 • Als afsluiting van het fellowship heb ik een symposium georganiseerd (november 2013) over Kwaliteit en Implementatie.

Producten

Titel: Correction: Current practices in ICU delirium management: a prospective multicenter study in the Netherlands
Auteur: Z Trogrlic, E Ista, A Slooter, H Ponssen, J Schoonderbeek, F Schreiner, S Verbrugge, S Duran, J Bakker and M van der Jagt
Magazine: Critical Care
Titel: Implementation of a children's hospital-wide central venous catheter insertion and maintenance bundle
Auteur: Dr. W.G. Ista
Titel: Do implementation strategies increase adherence to pain assessment in hospitals? A systematic review
Auteur: Ista E, van Dijk M, van Achterberg T
Magazine: International Journal of Nursing Studies
Titel: Implementation of a children’s hospital-wide central venous catheter insertion and maintenance bundle
Auteur: Helder, Onno, Kornelisse, René, van der Starre, Cynthia, Tibboel, Dick, Looman, Caspar, Wijnen, René, Poley, Marten, Ista, Erwin
Magazine: BMC Health Services Research
Titel: Current perspectives, beliefs and practices concering delirium i critically ill patients: a multicenter survey among Dutch healtcare professionals
Auteur: Z Trogrlic*, M Van der Jagt, P Van der Voort, J Bakker, E Ista and of iDECePTIvE Study Group
Magazine: Critical Care
Titel: Protocolized post-operative pain management in infants; do we stick to it?
Auteur: Ceelie I, de Wildt SN, de Jong M, Ista E, Tibboel D, van Dijk M.
Magazine: European Journal of Pain
Titel: 24th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care
Auteur: E Ista
Titel: The 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS)
Auteur: A. Duyndam, B. van Driel, R.J. Houmes, D. Tibboel, E. Ista

Verslagen


Eindverslag

In 2010 heb ik subsidie ontvangen voor een 3-jarig implementatiefellowship. Hiermee was het mogelijk om in de periode van 2010-2013 bij te dragen aan de ontwikkeling van implementatie kennis en kunde binnen het Erasmus MC. Dit is bereikt door:

1. Het opzetten van een implementatiekennis infrastructuur binnen het Erasmus MC o.a. door het instellen van de brede multidisciplinaire Projectgroep Implementatie. Daarnaast het consulentschap implementatieonderzoek binnen het Consultatiecentrum Patiëntgebonden Onderzoek (voor advies en ondersteuning bij implementatieonderzoek).

2. Het geven van een kennisimpuls op het gebied van implementatieonderzoek. Enerzijds door het identificeren van implementatie gerelateerde vraagstukken met betrekking tot bewezen effectieve interventies en richtlijnen. Anderzijds, door zorgprofessionals te adviseren en ondersteunen bij het schrijven van onderzoeksvoorstellen en subsidieaanvragen en het opzetten van implementatiestudies rondom het thema “Quality of Hospital Care”. Op deze manier wordt zoveel mogelijk kennis verkregen over het verbeteren van de zorg in het ziekenhuis met implementatie van effectieve zorginnovaties.

Sinds mei 2010 is Dr. Erwin Ista binnen het Erasmus MC aangesteld als implementatiefellow. Hij begon zijn loopbaan in de zorg als verpleegkundige en werkte jarenlang als ic-verpleegkundige op de IC-Kinderen, Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Daarnaast studeerde hij verplegingswetenschappen en is in 2008 gepromoveerd.

Als fellow is hij gepositioneerd als consultent binnen het Consultatiecentrum Patiëntgebonden Onderzoek (CPO). Binnen het CPO is onder leiding van de fellow een sectie implementatie gevormd, met als doel om implementatie onderzoek binnen het Erasmus MC te stimuleren en te generen. Deze sectie bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines.

Daarnaast begeleidt de fellow zorgprofessionals bij het opzetten van implementatiestudies en het doen van subsidieaanvragen rondom het thema “Quality of Hospital Care”. Op deze manier wordt zoveel mogelijk kennis verkregen over het verbeteren van de zorg in het ziekenhuis met implementatie van effectieve zorginnovaties.

Samenvatting van de aanvraag

De kandidaat, Erwin Ista (1973), is IC-verpleegkundige en verplegingswetenschapper. Juni 2008 is hij gepromoveerd op het proefschrift Comfortably Calm. Soothing sedation of critically ill children without withdrawal symptoms (promoter: Prof. Dr. D. Tibboel) Dr. Ista is sinds 2000 fulltime werkzaam op de IC-Kinderen van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. In eerste instantie als IC-verpleegkundige, later combineerde hij zijn verpleegkundig werk met een studie Verplegingswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Hij behaalde het doctoraalexamen cum laude in 2006. sinds 2006 werkt de kandidaat als zorgonderzoeker binnen de afdeling IC-Kinderen van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Hij werkt één dag per week als IC-verpleegkundige op deze afdeling om ‘voeling’ met de praktijk te houden. Door zijn praktijkervaring en als gedreven wetenschapper is hij bij uitstek geschikt als functionaris tussen wetenschap en praktijk. De kandidaat heeft geparticipeerd in het ZonMw project (nr 940-31-086) getiteld The implementation of standard pain assessment and protocollised analgesic treatment on the pediatric intensive care: A multicentered trial. De opgedane kennis, over implementatiestrategieën, van de kandidaat kwam goed van pas bij deze studie. In vervolg hierop is een artikel van zijn hand gepubliceerd door het peer-reviewed Journal of Clinical Nursing getiteld: "Implementation of standard sedation management in pediatric intensive care: feasible and effective?". Om de fellow in staat te stellen over de volle breedte van het Erasmus MC te kunnen functioneren, wordt hij als consulent geplaatst binnen het Consultatiecentrum Patiëntgebonden Onderzoek (CPO). Binnen het CPO zal onder leiding van de fellow een sectie implementatie worden gevormd. Deze sectie heeft als doel om implementatie onderzoek binnen het Erasmus MC te stimuleren. De kandidaat zal er op toezien dat er gedurende het fellowship programma vanuit het Erasmus MC zes subsidieaanvragen voor implementatieonderzoek zullen worden voorbereid en ingediend. Hieronder treft u twee concrete ideeën, beide met betrekking tot onderwerpen waarop de kandidaat van huis uit is gespecialiseerd: 1. De mate van pijn en onrust worden in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis bepaald met behulp van de gevalideerde COMFORT gedragsschaal bij kinderen van 0 tot 3 jaar. Sinds 1999 is hieraan een behandelingsalgoritme gekoppeld dat bedoeld is om op geleide van de pijnscore te bepalen of een patiënt meer of minder analgetica of sedativa nodig heeft. Keer op keer blijkt men af te wijken van het behandelingsalgoritme en faalt het gebruik van score instrumenten. Redenen hiervoor zijn onbekendheid met het algoritme, gebrek aan compliance, etc. Dit is een internationaal bekend probleem en het zou goed zijn om prospectief te onderzoeken welke oorzaken de overhand hebben en welke strategiën het meest succesvol zijn om deze problemen te verkleinen. Inmiddels zijn verschillende effectieve doseringsadviezen ontwikkeld voor postoperatieve pijnbehandeling. Deze adviezen zullen worden verwerkt in de behandelingsalgoritmes. Door de kandidaat zal een implementatiestudie worden opgezet om deze algoritmes met vernieuwde doseringsschema’s te implementeren op kinderafdelingen van algemene ziekenhuizen en kinder-IC’s. 2. Critical Nursing Situation Index. Protocollair werken kan worden gezien als een onderdeel van Evidence Base Care. De CNSI scoort eventuele schendingen van het (verpleegkundig) protocollair werken. De fellow zal een onderzoeksvoorstel schrijven gericht op de beantwoording van de vraag hoe protocolkennis significant verbeterd kan worden op de kinder en volwassen IC’s van het Erasmus MC (7 afdelingen) en hoe de bereikbaarheid van bestaande protocollen verbeterd kan worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
170996007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. R.E. Juttmann
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC