Mobiele menu

Implementatiefellowship UMC St Radboud te Nijmegen

De implementatiefellow heeft als doel om bij te dragen aan meer succesvolle implementatie van innovaties in ziekenhuizen en tegemoet te komen aan de behoefte aan meer implementatiekennis en onderzoekers op dit gebied.
In het UMC St Radboud is dr. Marieke Zegers gestart met het inventariseren van kwaliteit en veiligheidsproblemen, verbeterinterventies en problemen bij de implementatie ervan. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn in samenwerking met afdelingen en zorgprofessionals van het UMC St Radboud en regio ziekenhuizen projectideeën ingediend bij ZonMw. Daarnaast heeft de fellow diverse professionals geadviseerd bij het vertalen van implementatieproblemen naar implementatiekennisvragen en bij het schrijven van subsidieaanvragen voor implementatieonderzoek.

De fellow volgt een uitgebreid trainingsprogramma en verspreidt vervolgens de opgedane implementatiekennis binnen haar lokaal en (inter)nationaal netwerk.

Volgend jaar ligt de nadruk op uitbreiding van haar netwerk en samenwerking met de medewerkers van het UMC St Radboud en regio ziekenhuizen voor het verspreiden van implementatiekennis, om implementatieonderzoek verder onder de aandacht te brengen en voor het adviseren over subsidieaanvragen

Producten

Titel: Effects of auditing patient safety in hospital care: design of a mixed-method evaluation
Auteur: Mirelle Hanskamp-Sebregts, Marieke Zegers, Wilma Boeijen, Gert P Westert, Petra J van Gurp and Hub Wollersheim
Magazine: BMC Health Services Research
Titel: Hoe meten we de veiligheid van zorg? Zicht op veiligheidsproblemen in zorginstellingen.
Auteur: M Zegers, H Wollersheim
Magazine: Kwaliteit in Zorg
Titel: Deliverable D10 – Mechanisms and Processes Responsible For Implementing Results and Addressing Variation within Target Groups
Titel: Medication reconciliation at hospital admission and discharge: insufficient knowledge, unclear task reallocation and lack of collaboration as major barriers to medication safety
Auteur: Nelleke van Sluisveld, Marieke Zegers, Stephanie Natsch and Hub Wollersheim
Magazine: BMC Health Services Research
Titel: Landelijk veiligheidsprogramma leidt niet tot halvering van vermijdbare sterfte in ziekenhuizen
Auteur: M Zegers, H Wollersheim
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Titel: Improving patient discharge and reducing hospital readmissions by using Intervention Mapping
Auteur: Gijs Hesselink, Marieke Zegers, Myrra Vernooij-Dassen, Paul Barach, Cor Kalkman, Maria Flink, Gunnar Öhlén, Mariann Olsson, Susanne Bergenbrant11, Carola Orrego, Rosa Suñol, Giulio Toccafondi, Francesco Venneri, Ewa Dudzik-Urbaniak, Basia Kutryba, Lisette Schoonhoven, Hub Wollersheim and on behalf of the European HANDOVER Research Collaborative
Magazine: BMC Health Services Research
Titel: A strategy to enhance the safety and efficiency of handovers of ICU patients: study protocol of the pICUp study
Auteur: Nelleke van Sluisveld, Marieke Zegers, Gert Westert, Johannes Gerardus van der Hoeven and Hub Wollersheim
Magazine: Implementation Science
Titel: Improving Patient Care. The implementation of change in clinical practice
Auteur: M Zegers, H Wollersheim, M Wensing, C Vincent, R Grol
Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118525975.fmatter/pdf
Titel: Barriers and Drivers of Medication Reconciliation at Discharge
Titel: Unintended Medication Discrepancies at Hospital Admission
Titel: Medication Reconciliation on hospital admission: Drivers and Barriers

Verslagen


Eindverslag

Om implementatie van wetenschappelijk bewezen interventies in ziekenhuizen te stimuleren en tegemoet te komen aan de behoefte aan meer implementatiekennis en onderzoekers op dit gebied, is vanuit het programma ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek het initiatief genomen tot een Implementatiefellowshipprogramma. In dit programma zijn tien fellows aangesteld in acht academische en in twee topklinische ziekenhuizen waarmee de basis is gelegd voor een implementatiekennis infrastructuur.

De doelstelling van het implementatiefellowship Radboudumc is om een impuls geven aan implementatieonderzoek en kennisoverdracht in het Radboudumc, de regio en Nederland.

Subdoelstellingen: De fellow wil
- zich ontwikkelen tot expert op het gebied van implementatieonderzoek
- bijdragen aan de kwantiteit en kwaliteit van implementatieonderzoek
- meer bekendheid geven aan implementatieonderzoek

De behaalde resultaten van het Implementatiefellowship Radboudumc zijn:
- De felow heeft het scholingsprogramma afgerond
- De fellow heeft als hoofdaanvrager voor 750.000 euro aan subsidies geworven op het gebied van implementatieonderzoek (o.a. 3 subsidies in het deelprogramma Implementatie van het ZonMw-programma Doelmatigheidsonderzoek)
- Zij is projectleider van 6 lopende en afgeronde projecten, waarmee zij een start heeft gemaakt met haar onderzoekslijn ‘Implementatie en evaluatie van patientveiligheidsinterventies’ met 3 promovendi en 2 post doc onderzoekers
- Opleiding van nieuwe implementatieonderzoekers (promovendi en post doc onderzoekers)
- Zij heeft diverse clinici en onderzoekers geadviseerd bij het schrijven van subsidieaanvragen (projectadviseur bij 9 aanvragen ingediend bij ZonMw Doelmatigheidsonderzoek)
- 6 tijdschriftpublicaties + 1 rapport + 2 hoofdstukken in leerboeken + 5 (poster-) presentaties
- Bijdrage aan onderwijs aan studenten biomedische wetenschappen en geneeskunde van de IHI Open School en het Radboudumc
- Uitbreiding van haar netwerk voor het delen van implementatiekennis met collega onderzoekers, zorgverleners en beleidsmakers (inter)nationaal.

Al deze resultaten hebben bijgedragen aan de doelstelling van het ZonMw Implementatiefellowshipprogramma, namelijk het bevorderen van kennis en kunde omtrent implementatieonderzoek en het geven van een stimulans aan de implementatiekennis infrastructuur. Het resultaat is dat meer en kwalitatief betere implementatie onderzoeksaanvragen zijn ingediend. Hiermee is een impuls gegeven aan het ultieme doel om het gebruik van effectief bewezen interventies te bevorderen.

De opgezette onderzoekslijn zorgt voor de continuering van het genereren en verspreiden van kennis over implementatie. In het aankomend jaar ligt de nadruk op uitbreiding van haar onderzoekslijn waarbinnen nieuwe implementatieonderzoekers worden opgeleid. Daarnaast zal zij implementatiekennis inbrengen en implementatieonderzoeksvragen integreren in nationale en internationale projecten en zal ze haar netwerk verder uitbreiden om implementatiekennis verder te verspreiden.

Om een impuls te geven aan implementatie van evidence based-practices in ziekenhuizen en tegemoet te komen aan de behoefte aan meer implementatiekennis en onderzoekers op dit gebied, is vanuit het programma ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek het initiatief genomen tot een Implementatiefellowshipprogramma. In dit programma zijn thans tien fellows aangesteld in acht academische en in twee topklinische ziekenhuizen waarmee de basis is gelegd voor een implementatiekennis infrastructuur. Met behulp van deze implementatiefellows wil ZonMw kennis over implementatie van innovaties in de zorg vergroten en breed verspreiden binnen de academische en niet academische centra en in hun regio’s om zo bij te dragen aan meer succesvolle implementaties van innovaties in de zorg.

De Implementatiefellow van het UMC St Radboud, dr. Marieke Zegers, is in het eerste jaar van het drie jaar durende fellowship gestart met het inventariseren van kwaliteit en veiligheidsproblemen in het ziekenhuis, lopende of toekomstige intitiatieven voor de verbetering van de kwaliteit en veiligheid en problemen bij de implementatie ervan. Hiervoor heeft zij consultatiegesprekken houden met 29 “key contact” personen van het UMC St Radboud. Op basis van deze consultatieronde zijn, in samenwerking met afdelingen en zorgprofessionals van het UMC St Radboud en regio ziekenhuizen, vier projectideeën ingediend bij de ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek ronde deelprogramma Implementatie. Daarnaast heeft de fellow diverse professionals geadviseerd bij het vertalen van implementatieproblemen naar implementatiekennisvragen en bij het schrijven van subsidieaanvragen voor implementatieonderzoek.

In totaal zijn er twee projecten binnen ZonMw Doelmatigheid en twee andere subsidieaanvragen gehonoreerd en reeds gestart. Hiermee heeft de Implementatiefellow een start gemaakt met een eigen onderzoekslijn (implementatie van veiligheidsinterventies), waarbinnen momenteel 3 promovendi en 2 post doc onderzoekers werkzaam zijn onder leiding van de Implementatiefellow in samenwerking met diverse afdelingen van het UMC St Radboud.

Onderdeel van het fellowship is een uitgebreid trainingsprogramma, gegeven door senior onderzoekers van IQ healthcare en andere implementatie deskundigen van verschillende instellingen en universiteiten (onder andere TNO, Universiteit Maastricht, iBMG/Erasmus Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen) en de “Summerschool on Quality Improvement in Healthcare” georganiseerd door IQ healthcare.

Marieke Zegers heeft vervolgens de opgedane implementatiekennis verspreid binnen haar lokaal, nationaal en internationaal netwerk door advisering bij implementatieprojecten en heeft zij implementatieonderzoeksideeen geintegreed in lopende en toekomstige nationale en Europese projecten.

In het aankomend jaar ligt de nadruk op uitbreiding van haar lokaal, regionaal, nationaal en internationaal netwerk, de contacten en de samenwerking met de medewerkers, afdelingen en andere organisatieonderdelen van het UMC St Radboud en regio ziekenhuizen om implementatieonderzoek verder onder de aandacht te brengen, voor het verspreiden van implementatiekennis, het opzetten van implementatieonderzoek en adviseren bij het schrijven van subsidieaanvragen voor implementatieonderzoek.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
170996006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.C.H. Wollersheim MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc