Mobiele menu

Implementatieonderzoek naar de oudertraining voor ouders van jongeren met suïcidaal gedrag.

Projectomschrijving

Suïcidaal gedrag is een toenemend en ernstig probleem onder jongeren. Omdat het ontbreken van verbinding met naasten en het gevoel er niet toe te doen grote risicofactoren zijn voor suïcidaal gedrag, is het cruciaal om de ouder-kind relatie te versterken. De bij LUMC Curium ontwikkelde oudertraining is specifiek gericht op ouders van jongeren met suïcidaal gedrag. In dit project implementeren en onderzoeken we de toepasbaarheid en effectiviteit van de training.

Doel

Door behandelaars te trainen en de toepassing in verschillende praktijkinstellingen zowel kwalitatief als kwantitatief te evalueren, leren we wat er nodig is voor structurele inbedding in het behandelaanbod voor jongeren met suïcidale klachten en hun ouders en wat de effectieve elementen van de training zijn. Zo zorgen we voor grondige wetenschappelijke onderbouwing van deze best practice en geven we een impuls aan de bredere implementatie.

Aanpak

Omdat de nadruk ligt op toepassing van de oudertraining, starten we met het ontwikkelen en uitvoeren van een train-de-trainer scholing (stap 1), waarna getrainde behandelaars de bestaande oudertraining kunnen aanbieden (stap 2). Parallel onderzoeken we toepasbaarheid en effectiviteit van de training (stap 3) en organiseren we leerbijeenkomsten om al doende te leren (stap 4). In het mixed methods pre-post design ligt de nadruk op kwalitatief evaluatieonderzoek (interviews en observaties) en aanvullende kwantitatieve metingen (vragenlijsten) bij ouders, jongeren en behandelaars.

Afbeelding
Oudertraining voor ouders van jongeren met suïcidaal gedrag

 

Samenwerkingspartners

Ouders, jongeren en behandelaars zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de oudertraining. Samen met experts op het gebied van NVR/VG en DGT hebben zij de training ontwikkeld tot de huidige vorm. We voeren dit project in vier verschillende instellingen uit waarbij de oudertraining geïntegreerd kan worden in het behandeltraject van de jongere met suïcidaal gedrag. Om de toepasbaarheid en effectiviteit te onderzoeken nemen we het perspectief van ouders, jongeren en behandelaars mee. We werken met een interdisciplinaire projectgroep met klinische-, wetenschappelijke-, en ervaringskennis, waar ook Stichting 113 Zelfmoordpreventie en Hogeschool Leiden onderdeel van zijn.

Verwachte resultaten

Dit project leidt tot een toepasbaar en onderbouwd behandelaanbod voor ouders van jongeren met suïcidaal gedrag, een train-de-trainer scholingsmodule en een implementatiehandleiding. Hier is grote behoefte aan in de praktijk: zo is de oudertraining reeds opgenomen in de recent gepubliceerde handreiking suïcidepreventie bij jongeren met persisterende suïcidaliteit.

Kenmerken

Projectnummer:
10960102310024
Looptijd: 8%
Looptijd: 8 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. L.A. Nooteboom
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum