Mobiele menu

Implementatieplan Growpad

Projectomschrijving

Voor veel mensen is het voeren van eigen regie moeilijk en wordt de hulp van verschillende instanties ingeroepen. In de praktijk blijkt dat de onderlinge afstemming tussen de zorg- en welzijnsaanbieders lastig of onvolledig verloopt én dat de cliënt zelf ook geen in- en overzicht heeft. Dat leidt tot tijdsverlies door afstemmings- en communicatieproblemen, onjuiste zorg op de onjuiste plaats. Het optimaal organiseren van de zorg voor een cliënt verloopt niet optimaal met een lagere kwaliteit van zorg en hogere kosten tot gevolg. Hoewel de zorginnovatie in gebruik is bij verschillende organisaties en cliënten, merken we dat het ons aan netwerk, kennis, expertise en ervaring voor verdere opschaling ontbreekt. We zoeken advies en hulp bij de verdere ontwikkeling en opschaling.

Verslagen


Eindverslag

GrowPad is een online tool met een fundamenteel andere manier van werken met de cliënt aan het stuur en zorgt voor grip op groei voor alle betrokken partijen: cliënt, coach en organisatie. Growpad zorgt voor positieve en laagdrempelige connectie tussen bewoner en coach, gebaseerd op 24/7 positieve bekrachtiging van gedrag en altijd verbonden aan het toekomstperspectief en is een hulpmiddel voor integraal handelingsperspectief van de coach vertaald in maatwerk, samenwerking, monitoring en verantwoording. Met GrowPad hebben de ontwikkelaars een integraal concept ontwikkeld voor het ondersteunen van mensen in hun persoonlijke groei. Met GrowPad staan zij zelf aan het roer om hun ontwikkeling vorm te geven EN de coördinatie met allerlei ondersteunende mensen en organisaties te optimaliseren. Om de goede resultaten en ervaringen op de pilot-locaties sneller en breder te kunnen gaan toepassen heeft het huidige team behoefte aan versterking op bijna alle domeinen. Techniek, distributie, financiering, implementatie en integratie in bestaande werkomgevingen. Door een brede coalitie op te zetten met alle mogelijke belanghebbende is gestreefd naar de benodigde brede ondersteuning. Alle seinen voor deze samenwerking staan nu op groen. Als de overeenkomsten definitief getekend zijn kan de coalitie gezamenlijk aan de slag om het groeipad van GrowPad gezamenlijk te realiseren. Met name de beoogde samenwerking tussen landelijke welzijnspartijen en gemeenten zal hier een cruciale nieuwe succesfactor toevoegen aan de huidige zorg- en welzijnssector.

Samenvatting van de aanvraag

Voor veel mensen is het voeren van eigen regie moeilijk en wordt de hulp van verschillende instanties ingeroepen. In de praktijk blijkt dat de onderlinge afstemming tussen de zorg- en welzijnsaanbieders lastig of onvolledig verloopt én dat de cliënt zelf ook geen in- en overzicht heeft. Dat leidt tot tijdsverlies door afstemmings- en communicatieproblemen, onjuiste zorg op de onjuiste plaats. Het optimaal organiseren van de zorg voor een cliënt verloopt niet optimaal met een lagere kwaliteit van zorg en hogere kosten tot gevolg. Hoewel de zorginnovatie in gebruik is bij verschillende organisaties en cliënten merken we dat het ons aan netwerk, kennis, expertise en ervaring voor verdere opschaling ontbreekt. We zoeken advies en hulp bij de verdere ontwikkeling en opschaling.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002857
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S.E. Daamen
Verantwoordelijke organisatie:
Uitvoeringsbrigade