Mobiele menu

Implementatieplan leefstijlprogramma kwetsbare jongeren Rotterdam IJsselmonde

Projectomschrijving

Een groep van kwetsbare jongeren Rotterdam IJsselmonde lopen een groot risico op langdurige werkloosheid, armoede en schulden, dakloosheid, psychische problemen en een sociaal isolement. Daarnaast vormen zij ook een risico voor de samenleving door het verlies aan arbeidspotentieel en een grotere kans op langdurige uitkeringsafhankelijkheid en afglijden naar criminaliteit en/of radicaliseren. PIT010 zoekt een oplossing om deze jongeren vroegtijdig te signaleren. De oplossing denken wij gevonden te hebben in het verstrekken van een (gratis) smartwatch, aan de jongerendoelgroep uit IJsselmonde in de leeftijd van 12-24 jaar, onder de voorwaarde dat deelgenomen wordt in een lifestyle programma van acht weken. Binnen dit programma worden jongeren met achterstanden op het gebied van mentale- en fysieke gezondheid, taal en soft-skills ondersteund en gestimuleerd om een gezonde(re) levensstijl eigen te maken en een laagdrempelige methode voor hulpvragen te bieden. De coach helpt ons daarbij.

Verslagen


Eindverslag

PIT010 is gestart met een lifestyle challenge voor kwetsbare jongeren in de onderbouw van het middelbaar onderwijs. Om dit lifestyle programma te versterken hebben we geëxperimenteerd met het geven van Garmin sporthorloges aan deze jongeren om hun gezonde leefstijl zichtbaar te maken. Omdat we veel over de inhoud van het leefstijl programma weten maar onvoldoende kennis hebben van het implementeren van de technologie hebben we als doelstelling voor de coach de volgende hulpvraag geformuleerd: geef ons hulp en advies bij het ontwikkelen van een implementatieplan bij de doelgroep van kwetsbare jongeren in IJsselmonde met betrekking tot de inzet van het sporthorloge.

Samenvatting van de aanvraag

Een groep van kwetsbare jongeren Rotterdam IJsselmonde lopen een groot risico op langdurige werkloosheid, armoede en schulden, dakloosheid, psychische problemen en een sociaal isolement. Daarnaast vormen zij ook een risico voor de samenleving door het verlies aan arbeidspotentieel en een grotere kans op langdurige uitkeringsafhankelijkheid en afglijden naar criminaliteit en/of radicaliseren. PIT010 zoekt een oplossing om deze jongeren vroegtijdig te signaleren. De oplossing denken wij gevonden te hebben in het verstrekken van een (gratis) smartwatch, aan de jongerendoelgroep uit IJsselmonde in de leeftijd van 12-24 jaar, onder de voorwaarde dat deelgenomen wordt in een lifestyle programma van acht weken. Binnen dit programma worden jongeren met achterstanden op gebied van mentale en fysieke gezondheid, taal en soft-skills ondersteund en gestimuleerd een gezonde(re) levensstijl eigen te maken en een laagdrempelige methode voor hulpvragen te bieden. Speerpunten zijn gezondheid, taal en mentale weerbaarheid om dure zorg te voorkomen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002854
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.A.M. Hoogland
Verantwoordelijke organisatie:
PIT 010