Mobiele menu

implementatieplan richtlijn secundaire preventie van kindermishandeling

De JGZ- richtlijn ‘Secundaire preventie van kindermishandeling’ moet in alle organisaties in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) worden ingevoerd. TNO, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) hebben samengewerkt in een landelijk project voor de invoering van de richtlijn.

In twee landelijke bijeenkomsten zijn JGZ- medewerkers geinformeerd over de inhoud van de richtlijn en over de manier waarop hun organisatie de richtlijn in de praktijk kan gebruiken. Daarvoor zijn  ondersteunende materialen ontwikkeld, zoals een handleiding en trainingsmaterialen. Tijdens de invoeringsfase hadden deelnemers toegang tot een virtueel netwerk waarbij ze documenten en andere informatie konden delen en elkaar vragen konden stellen.
TNO heeft de voortgang van het project onderzocht en goede praktijkvoorbeelden verzameld. Hierover is een rapport geschreven dat aan belangrijke partijen wordt aangeboden om het gebruik van deze en andere richtlijnen te stimuleren.

Producten

Titel: Landelijke implementatie JGZ richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling. Evaluatie en good practices
Titel: De JGZ Richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling: een complexe richtlijn landelijk implementeren. Hoe gaat dat?
Auteur: A. Broerse, onderzoeker , en M. Kamphuis, senior onderzoeker en jeugdarts KNMG, TNO Behavioural and Societal Sciences, Leiden. K. Kooijman, senior medewerker, en M. Vergeer, senior onderzoeker en trainer, Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht. M. Beckers, senior adviseur , Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Utrecht. Correspondentie: TNO Behavioural and Societal Sciences, Wassenaarseweg 56, Postbus 2215, 2301 CE Leiden, annelies.broerse@tno.nl.
Magazine: Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg

Verslagen


Eindverslag

Gebaseerd op de resultaten van de proefimplementatie van de richtlijn 'Secundaire preventie van kindermishandeling'is in dit project (waarin TNO, NCJ en NJi samenwerken) de landelijk vastgestelde JGZ- richtlijn geimplementeerd.
De in de proefimplementatie ontwikkelde handleiding bij de uitvoering van de richtlijn en de daarbij behorende bijlagen met tools ter ondersteuning van de implementatie zijn doorontwikkeld.
In twee landelijke bijeenkomsten zijn de implementatiecoordinatoren/aandachtsfunctionarissen die de richtlijn in hun JGZ-organisatie implementeren geschoold over implementatie en over de implementatie van deze specifieke richtlijn; de opkomst bedroeg 66% van de JGZ organisaties (51 organisaties).
Daarna zijn de functionarissen binnen hun eigen organisatie aan de slag gegaan met de implementatie van de richtlijn aan de hand van de handleiding (implementatiediagnose, implementatieplan en scholingsplan) en ondersteund door de kennisinstituten en onderlingen uitwisseling via een virtueel platform. Het ontwikkelde ondersteuningsmateriaal voor de implementatie van de richtlijn in de eigen organisatie werd als ondersteunend ervaren.
TNO heeft de implementatie van de richtlijn gemonitord en 13 goodpractices beschreven in een rapport.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
15600095001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.C.B. Beckers
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid