Mobiele menu

Implementatieplan voor cryopreservatie van humaan synoviaal gewrichtsweefsel in patientgericht wetenschappelijk onderzoek binnen Europa

Projectomschrijving

2016 Module Proefdiervrije Technieken (vervolg project 2012: 114021001 VIMP): Dierproeven voorspellen niet altijd even correct het effect van medicijnen bij mensen en dat komt o.a. doordat mens en dier op een aantal biologische eigenschappen verschillen. Het is dan ook belangrijk om geavanceerde humane weefselkweek modellen (b.v. organen op een chip) te ontwikkelen die een grotere voorspellende waarde hebben dan dierproeven. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is humaan weefsel nodig en met onze invriesmethode kan het zeldzaam verkrijgbare gewrichtsweefsel langdurig levend opgeslagen worden. Via voorlichting op wetenschappelijke congressen en patiënt participatie (STAP) willen we hier bekendheid aan geven. Daarnaast starten we een online registratie systeem zodat inzichtelijk wat en waar goed gedocumenteerd gewrichtsweefsel opgeslagen is dat beschikbaar is voor derden. Tevens willen we een klinische studie initiëren waarbij afname en opslag van gewrichtsweefsel een belangrijk onderdeel is om zo de implementatie van het invriesprotocol te bevorderen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Implementatieplan voor cryopreservatie van humaan synoviaal gewrichtsweefsel in patientgericht wetenschappelijk onderzoek binnen Europa Wij hebben een protocol ontwikkeld om humaan synoviaal gewrichtsweefsel van arthritis patiënten te cryopreserveren waarbij de functies van de cellen behouden blijven na ontdooien. Dit betekent dat we dit weefsel na ontdooien kunnen gebruiken voor fundamenteel en klinisch translationeel onderzoek zoals het testen van medicatie of als bron voor organoid kweken. De mogelijkheden hiertoe zijn echter afhankelijk van de beschikbaarheid van humaan patiënten materiaal voor onderzoek en de viabiliteit van het weefsel na ontdooien. Op dit moment worden er binnen de verschillende academische onderzoekscentra en klinische afdelingen verschillende en vaak 'in huis' ontwikkelde invriesmethoden gebruikt en zelden met het oogmerk om dit nadien te kunnen gebruiken als levend materiaal. Dit belet dat er onderzoek gedaan kan worden naar bijvoorbeeld target validatie en het uittesten van interventie strategieën op relevant humaan gewrichtsweefsel, hetgeen nu voornamelijk onderzocht wordt in proefdieren. Door middel van de acties beschreven in dit verspreidings- en implementatie plan willen we zorgen voor een harmonisatie van de cryopreservatietechnieken voor humaan synoviaal gewrichtsweefsel. Dit doen we door in de eerste plaats een goed gevalideerd protocol door anderen te laten reproduceren en daarna te verspreiden onder de verschillende onderzoekscentra in Europa. Hiervoor beschrijven wij een reproduceerbaarheidsstudie en een weefseluitwisselingsstudie. Wanneer deze studies succesvol zijn uitgevoerd zorgen we dat het protocol openbaar beschikbaar komt door middel van publicaties, een website en via presentaties op internationale congressen. Erg belangrijk voor de implementatie van ons protocol is de EULAR (European League against Rheumatism) synovitis studie groep, een samenwerkingsverband van onderzoeksgroepen die synovitis bestuderen. Wij hebben via een enquête het draagvlak voor het gebruik van gecryopreserveerd humaan synovium onderzocht onder de leden van de synovitis study group. Hieruit bleek dat de interesse groot is. Door een gezamenlijke agenda te formuleren willen wij sturen op implementatie van ons protocol. Een voordeel is dat op dit moment via dezelfde studie groep gewerkt wordt aan de implementatie van het echogeleid biopteren van synoviaal gewrichtsweefsel. De biopten kunnen nog beter gebruikt worden wanneer deze door cryopreservatie opgeslagen kunnen worden. Wij willen daarom aansturen op gezamenlijke implementatie. Echogeleid biopteren is een minimaal invasieve methode voor het verkrijgen van synoviaal weefsel, en zal in de toekomst een steeds belangrijkere rol krijgen als bron van synoviaal weefsel. De middelen geboden via deze VIMP zijn een eerste stap in het tot stand komen van een virtuele biobank. We zullen hiervoor de wensen van de EULAR synovitis study group onderzoeken en contact zoeken met bestaande biobanken aangaande regels en wetgeving en mogelijkheden tot aansluiten bij bijvoorbeeld de Radboud Biobank. Er is een duidelijke rol voor de patiënt en behandelend arts in dit implementatie traject. Beide zijn noodzakelijk voor de aanvoer van synoviaal weefsel. We willen daarom de patiënt betrekken bij ons onderzoek door middel van het STAP initiatief (Sleutel tot actief participatiebeleid) en het uitvoeren van een enquête om de kennis en draagvlak van de patiënt te onderzoeken met betrekking tot deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Op basis hiervan zullen wij een patiënten folder maken waarmee we de patiënt willen motiveren bij te dragen aan onderzoek. De reumatologen zijn van belang bij het biopteren van synoviaal materiaal en zullen op deze manier bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek om de behandeling van patiënten in de toekomst te verbeteren. Bij de ontwikkeling van ons protocol hebben wij getracht een protocol te genereren dat gemakkelijk te standaardiseren is. Daarom is het een eenvoudig toepasbaar protocol waarvoor geen dure invriesapparatuur nodig is maar waarbij we wel gebruikmaken van een commercieel verkrijgbaar en geavanceerd invriesmedium. Wij beogen dat door implementatie van het door ons ontwikkelde protocol onderzoek met humaan synovium wordt bevorderd. Dit vergroot de mogelijkheden tot ontwikkeling van precision medicin waarvoor proefdieronderzoek niet volstaat. Wij denken dat hierdoor in toenemende mate proefdieronderzoek kan worden vervangen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
1140210011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.A.J. van de Loo
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc