Mobiele menu

Implementation of diagnostic laparoscopy in advanced stage ovarian cancer to guide initial treatment; either primary debulking surgery or neo-adjuvant chemotherapy

Projectomschrijving

Het doel van deze VIMP-studie was om de laparoscopie (kijkoperatie) te implementeren als routine diagnostiek in de beoordeling of een buikoperatie haalbaar lijkt of dat er eerst gestart dient te worden met chemotherapie in patiënten met hoog stadium eierstokkanker. Het doel was een implementatierate van circa 80%. Dit implementatietraject bestond uit het verspreiden van de resultaten van de LapOvCa-trial, implementatie in de richtlijn, een nulmeting waarbij onder andere het draagvlak voor deze implementatie werd onderzocht, een budgetimpact analyse (BIA) en een her-evaluatie na twee jaar.

Resultaten laten zien dat de implementatierate is gestegen van 17% in 2017 naar 21% in 2019. De reden voor deze geringe stijging is dat er beperkt draagvlak is voor de implementatie vanwege verwachte logistieke problemen en onvoldoende overtuiging van de meerwaarde. Daarnaast is de selectie van patiënten verbeterd. Dit komt met name door de centralisatie van de zorg met als gevolg dat er meer patiënten neo-adjuvante chemotherapie ondergaan en er ook minder incomplete debulkingen zijn. Tevens laat de BIA een ongunstig financieel effect zien bij 80% implementatierate. Vanwege deze factoren lijkt het selectief uitvoeren van de kijkoperatie bij patiënten waarbij twijfel bestaat over de haalbaarheid van de buikoperatie meer op zijn plaats dan het routinematig uitvoeren. Door verspreiding van de resultaten en implementatie in de richtlijn is er meer bewustwording gecreëerd om op indicatie de kijkoperatie uit te voeren en om een optimaal behandelplan te maken.

Bekijk de bijbehorende hoofdstudie van dit VIMP (Verspreidings- en Implementatie Impuls) project.

Kenmerken

Projectnummer:
1711020211
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. W.J. van Driel
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Kanker Instituut