Mobiele menu

Implementation of the eczema portal for patients with atopic eczema

Het doel van dit project was om het gebruik van eHealth interventies in de zorg aan patiënten met constitutioneel eczeem (CE) te bevorderen. Uit dit project blijkt dat zowel zorgverleners als patiënten voordelen zien van het gebruik van eHealth interventies. Er zijn ook een aantal belemmerende factoren, zoals vragen over betrouwbaarheid en veiligheid; vragen over financiën en tekort aan opleiding en training. In het UMC Utrecht, WKZ en Diaconessenhuis is digitale zorg geïmplementeerd. Daarbij is gebruik gemaakt van informatie en educatie, reminders en feedback en organisatorische strategieën. Het aantal patiënten met CE dat digitale zorg gebruikte was in dit project gemiddeld 26% en steeg gestaag. Uit de vergelijking van gebruikers en niet gebruikers kwam naar voren dat de volwassen portaal gebruikers een hoger opleidingsniveau hadden en dat zij hoger scoorden op het onderdeel ‘zelfmonitoring en inzicht’. De ernst van de klachten en kwaliteit van leven verschilde niet. Het aantal polikliniekconsulten verschilde niet tussen gebruikers en niet gebruikers. Uit de opbrengstentabel lijkt er nog geen doelmatigheidswinst te zijn.

Hoofdstudie

Bekijk de bijbehorende hoofdstudie van dit VIMP (Verspreidings- en Implementatie Impuls) project.

Verslagen


Eindverslag

Het doel van dit project was om het gebruik van eHealth interventies in de zorg (zoals het patiëntenportaal) aan patiënten met constitutioneel eczeem (CE) te bevorderen. Uit dit project blijkt dat zowel zorgverleners als patiënten voordelen zien van het gebruik van eHealth interventies. Er zijn ook een aantal belemmerende factoren, zoals vragen over betrouwbaarheid en veiligheid; vragen over financiën en tekort aan opleiding en training. In het UMC Utrecht, WKZ en Diaconessenhuis is digitale zorg geïmplementeerd. Daarbij is gebruik gemaakt van informatie en educatie, reminders en feedback en organisatorische strategieën. Het aantal patiënten met CE dat digitale zorg gebruikte was in dit project gemiddeld 26% en steeg gestaag. Uit de vergelijking van volwassen gebruikers en niet gebruikers kwam naar voren dat de portaal gebruikers een hoger opleidingsniveau hadden en zij hoger scoorden op het onderdeel ‘zelfmonitoring en inzicht’. De ernst van de klachten en kwaliteit van leven verschilden niet. Het aantal polikliniekconsulten verschilde niet tussen gebruikers en niet gebruikers.Uit de opbrengstentabel lijkt er nog geen doelmatigheidswinst te zijn.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
945062181
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H. van Os-Medendorp
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht