Mobiele menu

IMPROVE EQUITY: Implementation of an Innovative Model for Policy Reform towards Obesity prevention

In IMPROVE EQUITY (IM-EQ) ontwikkelen we een innovatieve strategie om gezondheidsverschillen bij de preventie van obesitas te verkleinen. Dit doen we door: 

  • het in kaart brengen van de sociale en fysieke contextuele veranderingen die nodig zijn om burgers uit aandachtswijken te ondersteunen bij een duurzame gezonde en actieve leefstijl, en
  • in te zetten op structurele beleidskeuzes ter preventie van obesitas, die bijdragen aan gezondheidsgelijkheid. 

Doel van het EU consortium is om in co-creatie met burgers en andere belanghebbenden: 

  1. burgers, inclusief mensen met een laag sociaal-economische positie, actief te betrekken bij het beleidsbesluitvormingsproces; 
  2. het complexe samenspel van determinanten binnen het obesitassysteem in kaart te brengen; 
  3. plannen van (lokale/nationale) beleidskeuzes om acties ter preventie van obesitas gericht op gezondheidsgelijkheid; 
  4. evaluatie van de adoptie en implementatie van deze beleidsacties; 
  5. verspreiding van projectresultaten.

Kenmerken

Projectnummer:
10810022310003
Looptijd: 9%
Looptijd: 9 %
2024
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. van Adiguzel van Zoelen MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
TNO