Mobiele menu

Improvement of quality of life with home dialysis compared to in-centre haemodialysis? The DOMESTICO project

Is thuisdialyse voor iedereen haalbaar?

Het DOMESTICO-project gaat onderzoeken òf, en bij welke patiënten, thuisdialyse leidt tot een betere kwaliteit van leven en betere klinische uitkomsten.
Patiënten met nierfalen krijgen bij voorkeur een niertransplantatie. Indien dit niet mogelijk is, moeten zij dialyseren. Bij dialyse worden afvalstoffen uit het lichaam verwijderd via buikdialyse of via de bloedbaan. Dialyse gebeurt vaak in een dialysecentrum of ziekenhuis, maar kan ook bij de patiënt thuis plaatsvinden (thuisdialyse). In 2002 deed ongeveer 30% van de patiënten een dialysebehandeling thuis, maar sindsdien is het percentage gehalveerd. Dit komt door meer transplantaties onder jonge patiënten, zodat dialysepatiënten steeds ouder worden. In het DOMESTICO-project wordt onderzocht of ook bij deze oudere patiënten thuisdialyse mogelijk is. Een goede kwaliteit van leven is daarin het belangrijkst. Daarnaast wordt gekeken of thuisdialyse tot kostenbesparing in de gezondheidszorg leidt.

Inclusieversneller

Deze zorgevaluatie heeft een inclusieversneller gekregen

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

 

Producten

Titel: Dutch nOcturnal and hoME dialysis Study To Improve Clinical Outcomes (DOMESTICO): rationale and design
Auteur: van Eck van der Sluijs, A., Bonenkamp, A. A., Dekker, F. W., Abrahams, A. C., van Jaarsveld, B. C.
Magazine: BMC Nephrology
Begin- en eindpagina:
Link: https://bmcnephrol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12882-019-1526-4

Kenmerken

Projectnummer:
843004116
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. A.C. Abrahams
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc