Mobiele menu

Improving the detection of depression in adults with visual impairment

Eén op de drie volwassenen met een visuele beperking ervaart depressieklachten. Dit is minstens twee keer zo vaak als bij de algemene bevolking. Deze klachten worden in de praktijk echter vaak niet gesignaleerd en behandeling blijft uit.

Wat is het vraagstuk?

Cliënten zijn terughoudend in het bespreken van depressieklachten, omdat ze niet weten hoe ze hun klachten moeten interpreteren, zich schamen of bang zijn voor reacties van anderen. Meestal weten zij niet dat er mogelijkheden zijn voor ondersteuning.

Zorgverleners die de impact van verlies van gezichtsvermogen op de geestelijke gezondheid begrijpen, kunnen cliënten aanmoedigen om problemen te herkennen en te bespreken. Dit blijkt voor veel zorgverleners echter lastig te zijn. Zij voelen zich geremd door gebrek aan kennis, zelfvertrouwen en ondersteuning vanuit het professionele netwerk.

Wat gaan we doen?

Door bestudering van internationaal onderzoek kunnen we gefundeerde aanbevelingen doen om zorgprofessionals te ondersteunen. En we gaan voor hen een op maat gemaakt educatief programma ontwikkelen. Zo kunnen zorgverleners hun cliënten beter ondersteunen.

Producten

Titel: Het herkennen en bespreekbaar maken van depressie en angst bij volwassenen met een visuele beperking
Auteur: van Munster, EPJ
Titel: Evaluatie van het leertraject IdentifEYE in ziekenhuis- en revalidatiezorg
Auteur: van Munster, EPJ; van der Aa, HPA; van Nispen, RMA
Titel: Improving detection of depression in adults with vision impairment
Auteur: van Munster, EPJ; Nollett, CL; Holloway, E; van Nispen, RMA; Maarsingh, O; Heymans, MW; van der Aa, HPA?
Titel: Detection of depression and anxiety: how to deal with underdetection?
Auteur: van Munster, EPJ
Titel: Aanbevelingenrapport: Een betere signalering van depressie bij volwassenen met een visuele beperking
Auteur: HPA van der Aa en EPJ van Munster, tezamen met de volledige projectgroep
Titel: Discussing depression in patients with visual impairment differs across countries: Validation of a prediction model in healthcare providers
Auteur: Edine P. J. van Munster, Ruth M. A. van Nispen, Claire L. Nollett, Edith E. Holloway, Otto R. Maarsingh, Martijn W. Heymans, Hilde P. A. van der Aa
Magazine: Acta Ophthalmologica
Begin- en eindpagina:
Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aos.15663
Titel: IdentifEYE: herkennen en bespreekbaar maken van depressie en angst bij volwassenen met een visuele beperking
Titel: Nieuwsbericht in nieuwsbrief ervaringsdeskundigen Kennis Over Zien

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
637005103
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H.P.A. van der Aa PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Koninklijke Visio