Mobiele menu

Improving the health agency of vulnerable mothers-to-be: taking empowerment seriously

De kans op kinderziekte en -sterfte is aanzienlijk groter in achterstandswijken, ook in een welvarend land als Nederland.
Dit heeft, zo vermoeden de onderzoekers, niet alleen te maken met de suboptimale beschikbaarheid van zwangerschapsgerelateerde zorg in die wijken.

Uit onderzoek blijkt dat individuen die in achterstand leven vaker hun voorkeuren en doelen naar beneden bijstellen, zodat het leven in achterstand dragelijker wordt. Dit zou voor de groep kwetsbare moeders betekenen dat ook zij mogelijk hun voorkeuren en doelen met betrekking tot hun gezondheid en de gezondheid van hun (toekomstige) kind naar beneden bijstellen, zonder zich daarvan bewust te zijn. Dit heeft als gevolg dat deze groep vrouwen minder geneigd is om gebruik te maken van de zorg die wel voor hen beschikbaar en toegankelijk is.

Studie

Dit project heeft zich gericht op hoe kwetsbare vrouwen kunnen worden ondersteund bij het krijgen van een gezond kind. Zodoende is onderzoek gedaan naar:

  1. Het definiëren van health agency (empowerment) en het identificeren van aangrijpingspunten om de health agency van kwetsbare vrouwen te bekrachtigen.
  2. Het vermoedelijke verband tussen de verminderde afname van beschikbare zorg door de groep kwetsbare vrouwen en de neiging om voorkeuren en doelen naar beneden bij te stellen.
  3. Het opstellen van een richtlijn voor beleid en interventies, en het ontwikkelen van een eHealth tool die kwetsbare vrouwen op moreel verantwoorde wijze ondersteunt de regie te nemen over hun gezondheid en de gezondheid van hun (toekomstige) kind.

Uitkomsten

Dit project heeft een aantal wetenschappelijke publicaties opgeleverd die zich richten op hoe kwetsbare vrouwen met een kinderwens ondersteund kunnen worden in het toewerken naar een gezonde zwangerschap. Ook zijn diverse tools ontwikkeld, zoals de app Sneller Zwange (nog in ontwikkeling), de Sneller Zwanger website, informatieve podcasts en mindfulnessoefeningen, en een aantal online communities. Allemaal bedoeld ter ondersteuning van kwetsbare vrouwen met een kinderwens.

Meer informatie

Publicaties

  • Ismaili M’hamdi, Neutrality and Perfectionism in Public Health.– American Journal of Bioethics (april 2021)
  • Ismaili M’hamdi & Inez de Beaufort, Health Agency and Perfectionism: The Case of Perinatal Health Inequalities. – Public Health Ethics (juli 2021)
  • Ismaili M’hamdi, Identity and Liberalism in Public Health: A Response to the Open Peer Commentaries. – American Journal of Bioethics (september 2021)
  • Smith SM et al, Preferences of women with a vulnerable health status towards nudging for adequate pregnancy preparation as investment in health of future generations: a qualitative study. BMC Pregnancy Childbirth (juli 2022)
  • Bertens et al. Caring for highly vulnerable pregnant women; insights into the complexity and interplay of faced adversities and perceived health and well-being - the Mothers of Rotterdam Program. – BMC Public Health (januari 2023)

Kenmerken

Projectnummer:
854011004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. H. Ismaili M'hamdi
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum